helge moosmann

Helge Moosmann er gået til Ryes Brigade Tak til en sand slesviger for en enestående indsats Af Keller Nielsen Helge Moosmann er gået til Ryes Brigade. Den 5. februar 2024 sov Helge Moosmann stille ind efter kort tids sygdom og svækkelse. Helge ville i april være fyldt 92 år. Helge blev bisat fra Gl. Haderslev Kirke den 9. februar ved en meget smuk ceremoni med stor deltagelse, herunder af chefen for Slesvigske Fodregiment, regimentsbefalingsmanden, regimentsfane og trompeter. Herudover deltog faner fra soldaterforeningen, Hjemmeværnet og DGI Sønderjylland. Selv om han var født i Pårup på Fyn, var det hans opvækst i Tandselle på østkysten af Sydals hos sin adoptivmor, der var lærer på Tandselle skole, der kom til at præge ham. For Helge blev en ægte sønderjyde, og alt, hvad der havde med Sønderjylland og Sønderjyllands historie at gøre, optog ham. Han kæmpede for det danske og troede stadig på et Danmark til Ejderen. Herudover fik han en tæt tilknytning til Dannebrog og flagets og fanens betydning som symbol for danskerne. Helge Moosmann blev efter afsluttet uddannelse som komis indkaldt til Slesvigske Fodregiment i 1952 og kunne i 2022 fejre, at han var 70-års jubilar, hvilket blev markeret behørigt ved jubilarstævnet i Haderslev. I 2022 gennemførte Helge også en stort anlagt fejring på Hotel Harmonien i anledning af sin 90-års fødselsdag. Helge Moosmann havde en lang karriere ved regimentet og blev pensioneret som kaptajn i 1992. I en årrække var han lærer ved Sergentskolen i Sønderborg. Utallige er de bestyrelser og foreninger, som har haft glæde af Helges indsats. Men vi slesvigere vil især huske Helges mangeårige virke som redaktør af Slesvigeren samt hans utrættelige arbejde for regimentet og kasernen og herunder opbygningen af garnisonsmuseet, som han tog fat på ved sin pensionering i 1992. Det er Helges fortjeneste, at de mange effekter, som tilhører parolefondet, er bevaret og igen pryder lokaler på kasernen. I næsten 30 år efter sin pensionering havde Helge sin daglige gang på kasernen, hvor han passede museet og viste utallige gæster og skoleklasser rundt. I en længere årrække var Helge også medlem af bestyrelsen for Dybbøl Mølle. Helge var også en af de få troende, som havde en urokkelig tro på, at Holger Danske ville vågne og Slesvigske Fodregiment atter opstå. I perioden efter 2000 bidrog han i høj grad til, at navnet Slesvigske blev holdt i hævd ved fortsat at udgive bladet Slesvigeren og ved fortsat at markere alle regimentets mærkedage. Hans profeti gik i opfyldelse den 1. januar 2019, hvor Slesvigske Fodregiment genopstod. Helge var en ægte ildsjæl i ordets fineste betydning. Han var ukuelig optimist og troede selv på det, han sagde, selv om nogle af os andre måske af og til var lidt skeptiske over for hans profetier. Hans energi prøvede han også at overføre til andre. Hans telefon glødede derfor ofte med opgaver og anvisninger til alle, som han kunne få fat i. Nogle dukkede naturligt hovedet, når der var opgaver på vej fra Helge. Nærmest utallige er de æres- og hædersbevisninger, som Helge modtog gennem sit lange liv. Alligevel higede han efter anerkendelse og hæder. Og hvis han ikke fik det, som han ønskede, gjorde han opmærksom på, at det vist var tid at han modtog en hædersbevisning for den uomtvisteligt store indsats, som han ydede. Og som regel fik han det, som han ville. Corona var hård ved Helge og bidrog til, at han aldrig kom tilbage i sin sædvanlige vigør. Den sidste tid inden sin svækkelse tilbragte Helge på friplejehjemmet ved Haderslev Dam, hvor han fik en god tid. Vi vil huske Helge for hans frejdige væsen og klarsyn, som i høj grad har bidraget til, at Slesvigske Fodregiment i dag er et levende regiment. Vi kan ikke takke Helge nok for hans indsats. Den er uden sidestykke i vores regiments historie. Mange tak, Helge – og Kronborg Bum på din videre færd. Til højre ret, soldater Og gamle kammerater Hurra, hurra, hurra Og Kronborg Bum Se lige ud I drenge I leve højt og længe Hurra, hurra, hurra Og Kronborg Bum Æret være Helge Moosmanns minde Keller Nielsen Præsident

Scroll to Top