Historie

Foreningens historie i korte træk

Foreningen blev oprettet den 14. februar 1915 på Kronborg, hvor Regimentet var garnisoneret. året efter i marts 1916, startede foreningen bladet Kronborg, som i 1970 ændrede navn til Slesvigeren.
De første år var foreningen hjemmehørende i Københavns garnison.

I 1923 flyttede regimentet, som dengang hed 2. Regiment, til Sønderjylland, hvor det blev garnisoneret i Sønderborg og Haderslev. Foreningen flyttede naturligt med til denne landsdel.

I dag har vi en kontaktflade over det ganske land, med kontaktpersoner på Sjælland, Fyn, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Haderslev og Sønderborg.

Foreningen er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) og ligeledes af Samvirkerne/kontaktudvalg i forskellige byer, hvorved vi kan udbyde et ekstra antal aktiviteter.

Hvert år i Maj måned afholder foreningen jubilarstævne på Haderslev kaserne for alle soldater indkaldt i samme år. Man er Jubilar hvert femte år efter indkaldelsen. (eks. indkaldt 1961 – jubilar 1966).

Bliv medlem af soldaterforeningen

Vi har brug for dig!

Meld dig ind i SLESVIGSKE FODREGIMENTS SOLDATERFORENING.

Hvad gør soldaterforeningen for dig?
Den arrangerer: Jubilarstævner, Foredrag, Udflugter m.m.

Hvordan holder vi forbindelse med hinanden?  Det sker gennem bladet SLESVIGEREN der udgives i samarbejde med Haderslev Garnison. Bladet udkommer 4 gange årligt.

Foreningen har for nuværende i alt ca. 500 medlemmer.

Hvordan bliver man medlem?

Ved at kontakte Finn Lyster på tlf. 2831 4241

Dette er i korte træk en beskrivelse af vor forening og dens aktiviteter. Skulle der efter læsning af ovenstående være gamle eller yngre Slesvigere, og andre med interesse for forsvaret som har lyst til at være med i fællesskabet, så se venligst nedenstående mulighed.

Scroll to Top