Præsidenten har ordet

Præsidenten ønsker alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Året 2023 nærmer sig sin afslutning.

Bedst som vi troede, at den frie verdens fokus kunne koncentrere sig om at bistå Ukraine i landets forsvar mod Putins kriminelle aggression, dukker nye konflikter op. Senest har vi desværre måttet opleve en opblussen af den flere tusind år gamle konflikt mellem palæstinensere og israelere. Det er en utroligt kompleks konflikt, som har potentialet til at udvikle sig til en regional konflikt, og som allerede fører til øgede modsætninger globalt. Selv i vel etablerede demokratier ser vi desværre også, at demagoger og despoter lykkes med at overbevise vælgere om, at vejen frem er at skabe modsætninger og udvikle konflikter. Vi har set det i EU- og NATO-landene Ungarn og senest Slovakiet, hvor Putinvenlige ledere kommer til magten. Vi har set det i Brasilien og nu også i Argentina, at mennesker bruger en retorik som Donald Trump og lykkes med at komme til magten. Og vi har i mange år vidst, at Erdogans Tyrkiet – et NATO-land, reelt er et diktatur – et sultanat – med en opportunistisk og uvederhæftig præsident.

Må jeg anbefale at dykke ned i studien ”What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness”. Studien har været gennemført over en periode på mere end 80 år i USA med unge mænd fra forskellige sociale lag. Den sidste leder af studien, professor Robert Waldinger, holdt i anledning af 75-året et indlæg, som kan findes ved at google den engelske tekst ovenfor. Budskabet er, at det ikke er rigdom, magt og berømmelse, som skaber lykke. De lykkeligste, sundeste og længst levende mennesker har levet et liv præget af gode menneskelige relationer; relationer med mennesker, man holder af og stoler på. Og det er jo netop det, kammeratskab handler om, og som soldaterkammerater dyrker i vore soldaterforeninger og gennem de mange gode arrangementer i årets og årenes løb. De mange opportunistiske ledere rundt om i verden kunne lære meget af den grundtanke, som driver soldaterkammerater. Desværre er disse ledere ikke interesseret i kammeratskab, men udelukkende i magt – og personlig rigdom!

Forsvarsforlig 2024

Det kan ikke have undgået nogens opmærksomhed, at der i de kommende år skal investeres meget i forsvaret. Selv om vi taler om store milliardbeløb, er der behov for at prioritere i forhold til udviklingen i verden, ikke mindst med baggrund i den årtier lange udsultning af forsvaret. Desværre ser det ud til, at hæren – endnu engang – bliver taberen i kampen om midlerne, og at vi kommer til at vente mange år på, at vi overhovedet kan tale om, at vi har en hær. 1. Brigade, som skulle have været opbygget, klar og tilmeldt NATO i år, kommer til at vente mere end ti år yderligere, før brigaden personel- og kapacitetsmæssigt – måske – er opbygget. Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende, og især på personelområdet er der behov for at tænke nyt i forhold til hvervning og fastholdelse. Her er værnepligten en enestående mulighed for at øge det personelmæssige indhold i hæren; noget som alle soldaterforeninger er fortaler for. Altså; flere værnepligtige og en længere værnepligt på mindst ti måneder.

Hvad forliget kommer til at betyde for Haderslev og vort regiment, er ikke klart, men i den fjerne ende af forligsperioden nævnes noget om mere infanteri og en reorganisering af XIII. Lette Infanteribataljon, som hører til Slesvigske Fodregiment. Vi er mange, der ser frem til udmøntningen af disse ord.

2023 har for vores forening været præget af gode arrangementer, og det er dejligt at være en del af et levende regiment med blik for værdierne i det soldatermæssige fællesskab.

Vi ser frem til generalforsamlingen lørdag den 24. februar og foreningens flagskib, jubilarstævnet, lørdag den 25. maj 2024.

Vi kan også glæde os over, at XIII. Lette Infanteribataljon er i god gænge med tre stående kompagnier, Livkompagniet, 2. Lette Infanterikompagni og Stabskompagniet. 4. Uddannelseskompagni indkalder værnepligtige til yderligere opbygning af de stående kompagnier. Det kører således planmæssigt med opbygningen af bataljonen. Der er også gang i de internationale opgaver og dermed rigeligt at se til for vores kære regiment. Og vi må ikke glemme, at Haderslev garnison også huser Deployable CIS Module E, et kompagni, som leverer kommunikationsstøtte til NATO, og vores allesammens Slesvigske Musikkorps, i daglig tale kaldet SMUK.

. Tak for jeres støtte og tålmodighed. Pas godt på jer selv og hinanden – og på gensyn i 2024.

Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen

Scroll to Top