9. april Aalborg 2024

Mindehøjtideligheden 9. april 2024 i Aalborg.

 

I Aalborg kunne vi i år fejre 9. april i det skønneste forårsvejr. Kl. 09.00 mødtes repræsentanter fra Trænregimentet, Specialoperationsstyrkerne og Hjemmeværnet sammen med gode soldaterkammerater fra De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg til mindehøjtideligheden for kampene i Haderslev.

Efter velkomst ved Carl Duch holdt oberst, museumsdirektør Flemming Larsen mindetalen for de faldne i Haderslev.

Obersten fortalte om betydningen af stadig at mindes de faldne, og den betydning deres indsats fik for Danmark. Frode Munch Vesterby voksede op i en familie med stærke bånd til forsvaret, og efter hans skolegang i Aalborg kom han på Rønshoved Højskole. Et ophold der kom til at præge ham så meget, at han valgte at gøre tjeneste ved Regimentet i Haderslev. Herefter fik vi en beskrivelse af kampene i Haderslev om morgenen den 9. april. En kamp hvor alle i Frode Munch Vesterbys kanongruppe blev dræbt eller hårdt såret. Frode var den første, der blev dødeligt såret, men gruppen fortsatte kampen, indtil en tysk kampvogn kørte hen over kanonen og ødelagde den.

Den 12. april blev Frode begravet her fra Ansgar Kirke i Aalborg, hvor vi siden årligt har mindet hans og de danske soldaters indsats om morgenen den 9. april.

Efter mindetalen lagde Flemming Larsen kransen fra 9. april veteranerne, ligesom der blev lagt blomster fra Danske Soldaterforeningers Landsraad, De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg og Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.

Efter mindehøjtideligheden ved gravstedet blev der budt på kaffebord i Ansgar Kirkes menighedshus. Ved kaffebordet fortalte oberstløjtnant Claus Pugholm om den aktuelle situation ved Specialoperationskommandoen.

Hygge og snak ved bordene fortsatte en stund endnu, inden man skiltes efter en god mindedag.

 

Carl Duch

 

 

 

 

Scroll to Top