maj 2024

9. april Aalborg 2024

Mindehøjtideligheden 9. april 2024 i Aalborg.   I Aalborg kunne vi i år fejre 9. april i det skønneste forårsvejr. Kl. 09.00 mødtes repræsentanter fra Trænregimentet, Specialoperationsstyrkerne og Hjemmeværnet sammen med gode soldaterkammerater fra De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg til mindehøjtideligheden for kampene i Haderslev. Efter velkomst ved Carl Duch holdt oberst, museumsdirektør Flemming Larsen […]

9. april Aalborg 2024 Læs mere »

Dybbøldagen

        Markering af Dybbøldagen den 18. april 2024 Af Keller Nielsen   17-årige til mindedag:  Selvfølgelig gider vi. Det, der skete i 1864, har jo betydning også i dag Hvad betyder en krig, der foregik for 160 år siden, egentlig for nutidens unge? Tilsyneladende en hel del, i hvert fald hvis man

Dybbøldagen Læs mere »

Bestyrelsesmøde på Dybbøl

Bestyrelsen i soldaterforeningen holdt den 3. maj seminar på Dybbøl Mølle. Formålet var at drøfte den fremtidige udvikling for soldaterforeningen og herunder ideer og tiltag. Endvidere var seminaret en anledning til at klæde vores nye præsident, Thorbjørn Philippsen, på til opgaven som præsident. Som inspirator var inviteret forstanderen for Idrætshøjskolen i Sønderborg, Michael Willemar. Han

Bestyrelsesmøde på Dybbøl Læs mere »

Præsidentens beretning

Generalforsamling 2024 Beretning for 2023 Indledning Kære kammerater. Tak til regimentsbefalingsmanden, fordi du deltager i generalforsamlingen. Hilsen fra regimentschefen. Regimentschefen er foreningens ærespræsident. Den 5. februar gik Helge Moosmann til Ryes Brigade. Helge har været en ressource uden sidestykke for vores forening, regiment og kaserne. I næste nummer af Slesvigeren bringes en hyldest og tak

Præsidentens beretning Læs mere »

Scroll to Top