februar 2024

Præsidentens beretning

Generalforsamling 2024 Uddrag af beretning for 2023 Præsidenten berettede om årets gang i foreningen. Han kom herunder ind på det fantastiske i, at Slesvigske Fodregiment er genopstået den 1. januar 2019, og hvilken betydning det har for vores forening. Tilsvarende at Slesvigske Musikkorps er kommet hjem til regimentet efter en årrække at have hørt under […]

Præsidentens beretning Læs mere »

helge moosmann

Helge Moosmann er gået til Ryes Brigade Tak til en sand slesviger for en enestående indsats Af Keller Nielsen Helge Moosmann er gået til Ryes Brigade. Den 5. februar 2024 sov Helge Moosmann stille ind efter kort tids sygdom og svækkelse. Helge ville i april være fyldt 92 år. Helge blev bisat fra Gl. Haderslev

helge moosmann Læs mere »

Scroll to Top