CHEF FOR SLESVIGSKE FODREGIMENT

RC har ordet

Året går mod hæld, og det er tid til et par nedslag over, hvad vi bl.a. har nået. Længere inde i Slesvigeren kan I læse min tale i forbindelse med regiments-fødselsdagen d. 1. oktober; den sætter også lidt ord på, hvor regimentet er og skal hen.

 

Regimentet kunne i februar modtage 2. kompagni retur fra deres mission til Irak, hvor kompagniet i det forgange halve år havde løst den meget vigtige opgave at sikre Nato-missionens trænere og vejledere kunne komme sikkert rundt i Bagdad. Kompagniet høstede store roser undervejs, og kompagniet – og regimentet – kan med rette være stolte over ”job well done”. XIII bataljon og regimentet har også i ´23 været travlt beskæftiget med den vigtige opgave at uddanne ukrainske soldater, der kæmper for deres lands uafhængighed og mulighed for at vælge egne veje. Det er en kamp, der på mange måder husker os – og forhåbentlig mange andre – på alvoren og vigtigheden af vores kald og tjeneste som soldater. At vores soldater har været indsat i skarpe opgaver kan kun lade sig gøre fordi alle i garnisonen arbejder stenhårdt med det fokus. Regimentets raison d’etre – XIII bataljon – har med den indsats i det forgange år udviklet sig. Og igen i år med rivende hast. Stabskompagniet udgør nok den største udvikling bataljonen har været igennem i ´23 på vejen mod at blive en hel bataljon. Det er specialdelingerne og -sektioner, der sørger for, at bataljonens kamp hænger sammen; og dét at have opklaring, logistik, ildstøtte fra mortere, panserbekæmpelse, kommandostationer og kapable signalfolk med meget mere er dét, der gør, at linjekompagniernes kamp kan strikkes sammen og udgøre en bataljon. Det er en virkelig stor opgave at bemande, udruste og uddanne disse specialer og herefter få det til at virke sammen. Og det er det arbejde XIII bataljon er kommet rigtig godt i gang med i det forgange år med bl.a. bataljons- og brigadeøvelser.

 

Danmarks smukkeste kaserne har fået et par markante forbedringer med god hjælp fra vores kollegaer i Forsvaret Etablissement Styrelse og Forsvarets depoter. Uden dem, var vi ikke nået i mål med at få åbnet pudsestuen i en version, der er opdateret, brugervenlig og forsvarlig og så er det meget positivt at vi nu kan gå på depotet på vores egen kaserne og bytte – om ikke alt – så et godt udvalg af uniform og udrustning.

 

Slesvigerne bag slesvigerne i soldaterforeningen er i år blevet en del flere medlemmer. Det er sket på baggrund af gentænkning af medlemsskabet for dem der er startet i år. Jeg er meget glad for, at vi er nået dertil, og jeg håber alle andre nuværende soldater joiner op. Og så ser jeg frem til, at soldaterforeningen kan udvikle gode aktiviteter som medlemmerne finder attraktive -regimentet er klar til støtte og bidrage.

 

Jeg ønsker alle slesvigere og deres familie og kære en glædelig jul og et godt nytår.

 

VAAGEN OG TRO

 

 

 

Scroll to Top