CHEF FOR SLESVIGSKE FODREGIMENT

RC har ordet

Slesvigske Fodregiment er kommet godt – og det vil mestendels sige roligt igennem julen og nytåret. De fleste tjenestegørende har haft mulighed for at holde ferie og fri. Nogle måske lidt mere end de havde lyst til. Men sådan er det nu engang med vores arbejdstids bestemmelser og rådige ressourcer, og det er godt, at få ladet batterierne op igen. Nogle gange opdager man faktisk ikke, at man havde det behov, før man egentlig f ik slappet ordentlig af. Vagtstyrken har i sagens natur ikke kunnet holde fri, men har passet på kasernen. Truslerne er et af de grund vilkår, der har ændret sig i forbindelse med Ruslands aggressioner som har betydet lidt for opgavelisten for vagten. Og det betyder også, at alle skal skærpe deres opmærksomhed generelt og også understøtte, at vagten kan udføre sin vigtige opgave professionelt. Nytårsparoler hører med til års skiftet. Regimentet har haft lejlighed til at deltage her og hisset, og vi har afholdt vore egne. Dels som noget nyt – en samling af hele regimentet til en kort parole, hvor jeg som RC kunne udlægge nogle linjer og prioriteter for det kommende år, og hvor vi samtidig kunne skåle og ønske hinanden godt nytår, og med et fast håndtryk og blik love hinanden, at vi vil være klar til kamp, omstillings parate og løse opgaverne i ´24 i fællesskab og med ordentlighed. Den traditionsrige nytårsparole for officerer, ældste stregbefalingsmænd og inviterede gæster blev gennemført lige som vi plejer! I år havde vi æren og glæden ved, at generalløjtnant Michael Lollesgaard var gæstetaler. Det var meget opbyggende og spænd ende at høre generalens hudløst ærlige og nuancerede udlægning af de mange operationer, han har være involveret i. ”Bare kald mig chef” hedder hans bog (selvom han prøvede at ændre titlen i sid ste øjeblik) – det tror man på efter foredraget! Nytårskoncerter er ligeså traditionsrige som paroler. SMUK havde i år Birthe Kjær som solist og jeg skal love for, at alle involverede var ”klar til kamp”. Sikken en opvisning og variation; fra Birthes melodigradprix-kavalkade til Caravan med the Duke, Carl Nielsen for solist og fuld skrue med Herp Albert og Elton John og trækbasun med bare tæer! Det er mit håb, at vi næste år får endnu mere underholdning ud til Forsvarets soldater, for det fortjener både de og SMUK. Vi havde umiddelbart efter nytår, og før annoncering af delpakke 1 af forliget, besøg af forsvarsministeren. XIII bataljon leverede et super display af alle de kapaciteter, bataljonen indeholder, og der var vist ingen, der var i tvivl om, at XIII er en meget relevant kapacitet OGSÅ at have i Hæren og Forsvaret. Ligesom Haderslev kommunes forsvarspositive indstilling og regimentets potentiale blev tydeliggjort. Del pakke 1 er i skrivende stund ikke udmøntet i øl og cigarer, men der er både afsat midler til HR og kapaciteter til hæren – og der er relevante opgaver! Vi holder os klar og omstillingsparate, når det konkretiseres og de næste pakker lan der. Der er et meget vigtigt men nok også et langt, sejt men også spændende arbejde forude – det virker som om realiteterne er ved at være klare for selv de mest jubel-optimistiske. Nu skal der bare fut på kedlerne! Regentskiftet var et nationalt samlingspunkt uden sidestykke, og regimentet deltog med regimentsfanen, en fanebærer og en faneløjtnant, der vist fik en oplevelse for livet. Det er fantastisk, at nationen kan samles om vores kongehus; på denne dag i festlig sammenhæng. Det lover godt for sammenhængskraften, når der bliver brug for den i mere dystre sammenhænge. I lidt mere lokal sammenhæng har vi også deltaget i, at der blev sagt ordentlig farvel til kaptajn Helge Moosmann, som betød meget for fastholdelse af regimentets artefakter og værdier, ikke mindst i perioden, hvor regimentet var i dvale. Æret være hans minde. Regimentsbefalingsmanden og undertegnede har nyligt igen haft mulighed for at besøge de af vores soldater, der støtter uddannelsen af ukrainere. Opgavens vigtighed er der ingen tvivl om, og det er med ikke så lidt stolthed vi kunne konstatere, at slesvigerne bare kan deres metier og med ild i øjnene og høj, høj faglighed samt godt lederskab og samarbejde kan levere top-hyldevaren på topprofessionel vis. VAAGEN OG TRO

 

 

 

 

 

Scroll to Top