Foreningens æresmedlemmer

Foreningen har dags dato følgende æresmedlemmer:

J.K. Hansen, Sønderborg

Tidligere præsident for foreningen

Helge Moosmann, Haderslev

Redaktør for "Slesvigeren"

Kai Hansen, Sønderborg

Tidligere formand for Sønderborg afd.

Knud Hansen, Højer (27.02.2016)

Tidligere præsident for foreningen

Bjarne Kock, Aabenraa (25.02.2017)

Tidligere vicepræsident og sekretær

Finn Lyster, Haderslev (25.02.2017)

Tidligere kasserer

Scroll til toppen