dybbøl mølle

Endelig ro om Dybbøl Mølle – regering og Folketing tildeler fast bevilling på Finansloven

Af Keller Nielsen

Endelig lykkedes det efter mange års kamp med ambition om en fast tildeling på Finansloven.

Dybbøl Mølle er et vigtigt nationalt symbol og skal derfor være på Finansloven, mener regeringen.

Efter mange års benarbejde i Folketinget af bl.a. politikere med base i Sønderjylland har Folketinget nu sat Dybbøl Mølle på Finansloven og dermed anerkendt den som et nationalt symbol.

Dybbøl Mølle har ikke altid knejset lige stolt på den gamle slagmark ved Sønderborg – heller ikke i nyere tid. I perioder har facaden fremstået frønnet og skjoldet, og gennem årene har det været en kamp for den selvejende institution bag møllen at finde penge til istandsættelse.

Men i Finansloven, som er vedtaget af Folketinget, modtager Dybbøl Mølle en fast, årlig bevilling på 400.000 kr. til vedligeholdelse og restaurering. Foreløbigt i fire år frem til 2026.

– Dybbøl Mølle er et nationalt symbol, og det er vigtigt at vi som stat bakker op om den, siger Henrik Frandsen, tidligere borgmester i Tønder for Venstre, nu valgt ind i Folketinget for Moderaterne.

Han understreger, at det er regeringen bredt, som står bag bevillingen, og at flere folketingsmedlemmer med udgangspunkt i Syd- og Sønderjylland har presset på.

Blandt dem er Benny Engelbrecht (S):

– Det betyder, at institutionen nu er sikret sin basisøkonomi, og det vil også være en lettelse i forhold til at søge fondsmidler. Hvis ikke møllen bliver løbende vedligeholdt, kan regningen blive så meget dyrere, næste gang den for alvor skal sættes i stand, siger politikeren.

Tidligere overset

Engelbrecht glæder sig over, at spørgsmålet om bevilling til nationalsymbolet nu ikke skal være noget, der bæres ind i sidste øjeblik i kommende finanslovsforhandlinger. Det skete i 2020, da den daværende regering ikke nævnte Dybbøl Mølle i sit finanslovsudspil. Det fik Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S) til at henvende sig til kulturministeren og Folketingets kulturudvalg, og med indspark fra Venstre fik Dybbøl Mølle en bevilling i to år på hver 400.000 kr.

I Venstres egne finanslovsudspil har længe figureret en bevilling på 1 mio. kr. til Dybbøl Mølle, og det har også været ønsket i denne omgang. Det fortæller Hans Christian Schmidt (V), der er formand for Folketingets Kulturudvalg, og han henviser til, at benarbejdet især er blevet udført af partifællen Ellen Trane Nørby, som i mange år sad i Folketinget, valgt i Sønderborg-kredsen, men besluttede ikke at stille op til valget i efteråret for i stedet at koncentrere sig om byrådet i Sønderborg, hvortil hun stillede op i 2021 og nu er 2. viceborgmester.

– Jeg er rigtigt glad for, at der bredt i regeringen er vilje til at sikre Dybbøl Mølle en fast bevilling. Det sender et signal om, at Dybbøl Mølle ikke bare er et lokalt symbol, men også et nationalt vartegn. Det har været et langt, sejt træk, som i sidste ende er lykkedes ved et stærkt samarbejde mellem flere af regionens folketingsmedlemmer, siger hun.

Vil arbejde for mere

Ellen Trane Nørby anser dog kun den aktuelle bevilling til Dybbøl Mølle som en start, for Venstre vil fortsætte med at arbejde for et højere beløb, blandt andet for at møllen også kan brandsikres, og formidlingsaktiviteterne kan udvides.

– Der er stadig hængepartier, og der skal investeres mere, siger hun.

Også Benny Engelbrecht er parat til at kæmpe for at øge støtten:

– Hvis vi kan finde flere ressourcer, er det ikke udelukket, at møllen kan få en større andel.

Kassen er tom

Den selvejende institution bag møllen havde søgt om at komme på finansloven med 1 mio. kr. årligt, fordelt på 800.000 kr. til vedligeholdelse og 200.000 kr. til driften. Desuden havde den søgt om et engangsbeløb på 243.000 kr. som statens bidrag til en ekstraordinær renovering, der måtte gennemføres i 2022. Det var en større omgang til 1,2 mio. kr., der først kunne iværksættes, efter Slots- og Kulturstyrelsen i slutningen af april bevilgede et engangstilskud på 257.000 kr. Renoveringen skulle nå i mål, inden Tour de France-feltet skulle suse forbi møllen, da Sønderborg 3. juli skulle være målby for en etape i det store cykelløb.

I år er der endnu ikke sat ekstra vedligeholdelsesprojekter i gang, da pengekassen er tom. Institutionen vil gerne i gang med en række projekter, men har afventet, om der kom midler fra staten. Det er primært udskiftning af træværk inde i møllen og i magasinbygningen, ligesom facaden trænger til afvaskning efter vinteren.

Op til 100-året for Genforeningen i 2020 blev Dybbøl Mølle gennemgående renoveret for 3,5 mio. kr. og fik blandt andet udskiftet vingerne. Det lykkedes med en særbevilling, som den tidligere Venstre-ledede regering fik afsat med støtte fra Dansk Folkeparti.

Ved 100-året for Genforeningen i 2020 skulle Dybbøl Mølle stå skarpt, og ved den store renovering fik den blandt andet nye vinger.

Engangsbevilling til Dybbøl Mølle

De sønderjyske folketingsmedlemmer har haft held med deres bestræbelser på at sikre yderligere midler til Dybbøl Mølle.

På årets finanslov sikres Dybbøl Mølle således en engangsbevilling på 1,2 millioner kroner i 2023, som foruden vedligehold skal understøtte en fortsat stærk formidling af møllens historie, der vurderes at være af central kulturhistorisk betydning, såvel regionalt som nationalt. Dermed er der taget højde for de ekstraordinære udgifter i forbindelse med facaderenoveringen i 2022.

Dybbøl Mølle
Dybbøl Mølle Blev bygget i 1744 som træmølle, og den blev drevet som erhverv frem til 1984. Møllen brændte omkring år 1800 og igen i 1935. Møllen blev bombet og ødelagt i både første og anden slesvigske krig i 1849 og 1864 – ”tvende gange skudt i grus”.
 

Dybbøl Mølle blev i 1920 overdraget af de danske soldaterforeninger til den selvejende institution Dybbøl Mølle, som altså i 2020 kunne fejre 100-års jubilæum. Soldaterforeningerne ser møllen som symbol på forsvarsvilje, udholdenhed og danskhed.

Dybbøl Mølle har ad to omgange tidligere været op taget på Finansloven, først i 2019 med kr. 2,5 mio. og senest i 2021 og 2022 med kr. 400.000 hvert år. Det har været ønsket at få møllen optaget på Finansloven igen fra 2023, hvor ønsket var en fast tildeling på en mio. kr. årligt fremover.

Gennem årene har institutionen løbende haft problemer med at få økonomi til større renoveringsarbejder på møllen.

Scroll to Top