Hvorfor har vi soldaterforeninger?

Hvorfor har vi soldaterforeninger?

Kære soldaterkammerater og læsere af Slesvigeren

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening blev oprettet for mere end 100 år siden, den 14. februar 1915 på Kronborg som 2. Regiments Soldaterforening. Derfor benytter vi stadig 2. Regiment i vores navn. Dette blad, Slesvigeren, er udgivet uafbrudt siden 1916, idet bladet dengang og frem til 1970 hed Kronborg. Foreningen og bladet har udgjort rammen om det kammeratlige fællesskab for adskillige tusinde soldaterkammerater gennem altså mere end 100 år.

I en tid, hvor rastløshed og stress synes at være i fremmarch, hvor fysisk samvær erstattes af digitalt og virtuelt samvær, er det værd at reflektere over, hvad der virkeligt betyder noget for mennesker, og hvad der kan være med til at modvirke denne udvikling.

Når vi møder gamle kolleger og soldaterkammerater, er det tydeligt, at der tændes et lys i øjnene, og en masse minder vælder frem. Det sociale samvær og følelsen af fællesskab gør noget godt for os. Tydeligst opleves det ved de årlige jubilarstævner i soldaterforeningen, hvor de gamle soldaterkammerater bliver tydeligt opstemte og vender tilbage til gamle rolle i ungdommens soldatertid. Det er altså tydeligt, at fysisk samvær og fælles oplevelser har stor betydning for vores psykiske velbefindende. Og nøgleordet for en soldaterforening er kammeratskab. Det er det, der gør, at vi holder fast i vores medlemskab i foreningen, og at vi møder op til arrangementer.

I år et efter Corona kan vi se frem til mange gode muligheder for oplevelser. Jeg vil blot nævne årets højdepunkt, vort jubilarstævne lørdag den 13. maj, hvor vi ser frem til at fejre mange jubilarer. Og Forsvarets Dag på Kronborg lørdag den 26. august er en oplevelse, som alle bør unde sig selv. Den nye slotschef på Kronborg er meget opmærksom på slottets 600-årige historie som militær garnison og 2. Regiments tid der. Han gør, hvad han kan, for at understøtte dagen. Og i år vil Slesvigske Musikkorps muligvis spille. Forsvaret plejer at stille en bus til rådighed fra Sønderjylland. Så det er bare med at melde sig til. Næste år skal Nordisk Stævne for soldaterkammerater fra alle nordiske lande holdes i Danmark i Skive. Der bliver således lejlighed til at dyrke kammeratskabet med vore nordiske venner. Og hertil kommer de mange historiske mærkedage, som især i Sønderjylland fylder meget, og hvor vi deltager med vore faner.

Nu har vi atter fået vores regiment tilbage. Og vi har en regimentschef, som interesserer sig for soldaterforeningen, og som har ideer til, hvorledes de mange unge soldater, som regimentet nu uddanner, kan få oplevelser i foreningen. Vi ser frem til dialogen om nye muligheder, fordi soldaterforeninger betyder noget og har stor kulturel værdi.

Soldaterforeninger handler således om kammeratskab, fysisk samvær, fælles værdier og fælles oplevelser.

“Fordi kammeratskab er værd at kæmpe for”

Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen

Scroll to Top