slesvigske fodregiment 245 år

SLESVIGSKE FODREGIMENT FEJRET PÅ FORHÅND.

I dag fejrede Slesvigske Fodregiment sin 245. års fødselsdag – selvom den officielle dato først er søndag 1. oktober.

Fejringen startede med at Regimentschef oberst Lars Nygaard og Regimentsbefalingsmand chefsergent Morten Nielsen gennemførte flaghejsning med efterfølgende kranselægning ved regimentets mindetavler kl. 0800.

Selvom der skulle fejres fødselsdag, blev våben og udstyr vedligeholdt og fysisk træning gennemført af de lette infanterister – hvert et minut blev udnyttet, inden de skulle være klar til parade. Sådan!

Klokken 11.00 blev der nemlig gennemført parade på kasernen med særlig indbudte gæster.

Regimentschefen kunne ved paraden bl.a. forestå to udnævnelser, overrække to hæderstegn, to fortjenstmedaljer og derudover forskellige erkendtligheder til medarbejdere ved regimentet, der har ydet en særlig indsats det seneste år .

”Årets Slesviger” blev SG Mads, som gør tjeneste ved XIII LINFBTN.

Regimentschefen selv blev også overrasket, da han fik tildelt en sabel Model 1848 af Haderslev Kasernes Venner.

Seniorsergent Morten Breum kunne på vegne af Sergentmessen og Seniorklubben af 1983 tildele seniorsergent Daniel Bai titlen som ”Årets Befalingsmand af sergentgruppen”.

Efter paraden var der fælles, udendørs grill-arrangement for alle ansatte og indbudte gæster. Cafeteriet sørgede endnu engang for masser af lækre, grillede ringridder pølser med alt tilbehør -samtidig med at de havde den sædvanlige buffet i cafeteriet. Tak for den ekstra indsats!

Dagen sluttede med en Fredagsparade gennem byen, som på grund af dagens øvrige aktiviteter, afgik senere end normalt. Til gengæld var paraden i anledning af fødselsdagen med deltagelse af både Regimentschefen og Regimentsbefalingsmanden, en deling soldater og selvfølgelig, som altid, med Slesvigske Musikkorps i spidsen.

Alt i alt en fødselsdag der var en 245 års fødselar værdig. God weekend.

Ved paraden i går modtog Finn Lyster et regimentskjold af Regimentschefen, som anerkendelse for det store arbejde Finn har ydet i Soldaterforeningen.

Stort tillykke.

Scroll to Top