Præsidentens beretning

Generalforsamling 2024

Uddrag af beretning for 2023

Præsidenten berettede om årets gang i foreningen.

Han kom herunder ind på det fantastiske i, at Slesvigske Fodregiment er genopstået den 1. januar 2019, og hvilken betydning det har for vores forening. Tilsvarende at Slesvigske Musikkorps er kommet hjem til regimentet efter en årrække at have hørt under Telegrafregimentet.

Verden i dag er mere usikker end længe, måske endda siden slutningen af 2. verdenskrig. Det betyder, at der skal investeres meget i forsvaret i de kommende år. Hvilken betydning det kommer til at få for Slesvigske Fodregiment og Haderslev Kaserne, er endnu ikke afklaret. Men det forventes, at der skal tilføres mere infanteri til hæren. I Haderslev venter man med spænding på, om der kommer mere infanteri og dermed flere enheder til Haderslev. I forvejen huser garnisonen ud over XIII Bataljon også NATO-kommunikationsenheden DCM i nye faciliteter på Louisegården.

I 2023 har arrangementerne kunnet gennemføres som planlagt efter nogle år med restriktioner på grund af corona. Kontakten til alle dele af landet og medlemmerne er vigtig. Det er desværre en stadigt større udfordring at have repræsentanter i alle dele af landet, men vi vil fortsat arbejde for det.

Foreningens flagskib, jubilarstævnet, blev på fineste vis gennemført i maj med flot deltagelse. Forsvarets Dag på Kronborg blev også gennemført i de smukkeste historiske rammer, men kan forestille sig. Desværre for sidste gang, da udvalget bag har meddelt, at arrangementet har været afholdt for sidste gang. Regimentets fødselsdag blev også markeret på behørig vis med parade.

Foreningens faner er blevet luftet ved de mange historiske mærkedage. Det er en vigtig del af vores virke at deltage i disse arrangementer og repræsentere foreningen.

Foreningens medlemstal er stabilt, selv om Ryes Brigade er hård ved os. Men det er et område, som kræver særlig opmærksomhed og indsats.

Slesvigeren er vores livline til medlemmerne. Det holder vi fast i, selv om det bliver stadigt dyrere at producere og fordele bladet. Herudover har vi en god hjemmeside, ligesom vi benytter os af Facebook.

Præsidenten sluttede af med at takke bestyrelsen for en enestående indsats i det forgangne år. Tak til Knud Hansen for at stå til rådighed og tak til medlemmerne, som det jo handler om. Endelig en stor tak til Slesvigske Fodregiment for stor velvilje og støtte.

Scroll to Top