Skamling (Eftermiddag)

Invitation til deltagelse i Mindehøjtideligheden ved Klokkestablen 5. maj 2024

Skamlingsbanken

12.30 – 13.00 Flyverhjemmeværnets Musikkorps (FHV MUK) musicere.
13.00

14.30

Mindehøjtideligheden begynder
Velkomst v/Styrelsesrepræsentant
Fanerne føres ind, FHV MUK spillerStyrelsesmedlem for “Fonden til opretholdelse af Klokkestablen” oberstløjtnant Lars Aage Knudsen byder velkommen.

Fællessang “En lærke letted”

Mindetale ved Den Kommitterede for Hjemmeværnet
Hans Andersen.

Mindeandagt v/feltpræst for Hjemmevænsdistrikt Sydøstjylland, Line Theresia Ville France.
Der synges:
402: Den signede dag.
29:  Spænd over os.

Klokkespillet

Oplæsning af digt af Poul Sørensen
Oplæsning af de faldnes navne,
af personel fra Hjemmeværnskompagni Kolding

Fællessang “Det haver så nyligen regnet”.

Nedlæggelse af kranse og buketter.

LAST POST, blæses af FHV MUK

Fællessang: “Altid frejdig”

Fanerne føres ud, FHV MUK spiller

Mindehøjtideligheden slut ved Klokkestablen

14.30 Kaffebord ved Klokkestablen herunder.
Fortælling om Kommandanterne på Staldgården:
August Wilhelm Naujock OKT 1943 – JUN 1944
Thess Burfeind JUN 1944 – 5 MAJ 1945
ved Museumsinspektør Michael Nobel Hviid.
15.30 Formanden takker for fremmøde.

 

Scroll to Top