Markering af Slaget ved Kolding d. 23. april 1849

Traditionen tro nedlægger hæren hvert år en krans ved krigergraven for de faldne i “Slaget ved Kolding den 23.  april”.  De faldne  hviler i en fælles grav på  Brødremenighedens Kirkegård (Gudsageren) i Christiansfeld.

I år indledes markeringen lørdag den 23. april med koncert af Slesvigske Musikkorps i Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld kl. 11.00.

Derefter vil Musikkorpset, fanekommandoerne og alle deltagere marchere til Gudsageren, hvor kranselægningen finder sted.

I den anledning opfordres til, at ovennævnte markering af dagen bekendtgøres, og at man slutter op om denne, gerne med et fanekommando på 2-3 personer.

Efter kranselægningen vil der være en sammenkomst på  Brødremenighedens Hotel, hvor der serveres et let traktement.

Af hensyn til arrangementet på Brødremenighedens Hotel anmodes om til- eller framelding senest fredag den 1. april 2022 til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller mail: timp@koldinq.dk.

Ved tilmelding oplyses navn og adr. p§ organisation og navne p§ deltagere (max. 3 pers.) samt om fane ti/meldes.

Scroll to Top