Kronborg

 

Kom med til Forsvarets Dag på Kronborg – og få en fantastisk oplevelse –

lørdag den 26. august 2023

Af Finn Lyster

Vi sender hermed en invitation og opfordring om at deltage i det fantastiske arrangement den 26. august med parade gennem Helsingør, hvor vi igen ser frem til

mange faner, mødet på Kronborg samt den efterfølgende frokost i ”Det Blå Galleri”

på 1. sal på Kronborg i samme fløj som Dansesalen (Riddersalen), på 2. sal – ingen elevator, hvor størstedelen af arrangementet i øvrigt finder sted med taler, musisk underholdning og fællessang.

Den musiske underholdning leveres i år af Slesvigske Musikkorps (SMUK),

hvormed vi får en helt fantastisk og unik oplevelse i Dansesalen.

Faner samt fanevagter deltager i paraden samt i faneborgen i Dansesalen på Kronborg.

Gennem alle årene har vi stillet en bus med deltagere fra Sønderjylland,

i samarbejde mellem regiment og soldaterforening. Transporten er således sikret.

Det er bare med at få sig meldt til.

Programmet fremgår af nedenstående, og busafgang fra Haderslev samt tilmelding

til Finn Lyster ligeledes. (Tilmelding efter ”først til mølle” princippet).

Forsvarets Dag på Kronborg er en gammel tradition, som har sit udspring i den

såkaldte ”Kronborg Dagen”, der blev indført af 2. Regiments Soldaterforening ved sin oprettelse i 1915, mens regimentet var garnisoneret på Kronborg. Det var således et soldaterforeningsarrangement. Imidlertid flyttede regimentet i 1923 til Sønderjylland (Sønderborg og Haderslev), og Kronborg Dagen gik dermed desværre i glemmebogen.

I 1970’erne tog daværende formand for Sjællandsafdelingen af 2. Regiments, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening, K. Særmark-Thomsen, initiativ til at genindføre dagen, men er nu kaldet Forsvarets Dag på Kronborg, under inddragelse af forsvarsvenlige foreninger, Hjemmeværnet, Helsingør Kommune og Slotsforvaltningen på Kronborg Slot. Første gang var i 1976.

Hvis man aldrig har deltaget i Forsvarets Dag på Kronborg, er man gået glip af en stor oplevelse i fantastiske og historiske rammer, hvor man mærker ånden fra Prins Hamlet og Holger Danske, og bl.a. musik under frokosten til tonerne af

”2. Regiments Genopstandne Musikkorps”.

På gensyn den 26. august

 

Program

09.30 Vi mødes på Axeltorv i Helsingør

Der gøres klar til afmarch.

10.05 Parade fra Axeltorv til Kronborg Slot anført af

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegns Tamburkorps.

10.25 Kranselægning ved Sekundløjtnantskolens mindetavle, Kronborg.

Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst ca. 10.45.

10.50 Indrykning i Dansesalen, Kronborg Slot.

11.00 Møde i Dansesalen på Kronborg Slot

Fanerne føres ind

Velkomst ved formanden for ”Forsvarets Dag”

Fællessang

Musisk underholdning ved Slesvigske Musikkorps (SMUK)

Hovedtalere

Brigadegeneral Henrik Lyhne, Næstkommanderende Hærkommandoen

Fællessang

Niels Hartvig Andersen, landsformand for Danmarks Veteraner

Fællessang

Fanerne føres ud

Afslutning ved formanden for ”Forsvarets Dag”.

(ca. 12.30/13.00) Frokost i ”Det Blå Galleri” for indbudte og tilmeldte.

16.00 Forsvarets Dag på Kronborg afslutter.

 

Deltagerprisen for hele arrangementet er kr. 200,- pr. deltager

(incl. 1 rundstykke og kaffe i bussen samt frokostplatte og 1 øl).

Betaling: Kontant i bussen på hjemvejen.

Forbehold for ændringer

 

 

 

BUS AFGANG

Bus afgår fra Haderslev Kaserne kl. 06.00 og forventet hjemkomst ca. kl. 20.00.

Bindende tilmelding, efter ”først til mølle” princippet, senest den 01.08.2023 til

kasserer Finn Lyster, tlf. 28314241 eller pr. mail: llstr@post12.tele.dk

 

 

 

Scroll to Top