Dybbøldagen

 

 

 

 

Markering af Dybbøldagen den 18. april 2024

Af Keller Nielsen

 
17-årige til mindedag:  Selvfølgelig gider vi. Det, der skete i 1864, har jo betydning også i dag

Hvad betyder en krig, der foregik for 160 år siden, egentlig for nutidens unge? Tilsyneladende en hel del, i hvert fald hvis man spørger unge fra grænselandets mindretal.

Traditioner må man ikke glemme. Og man må slet ikke glemme, hvilken betydning krigen i 1864 fik for alle, der boede i grænselandet. Det er jo en del af vores historie.

Sådan forklarer 17-årige Sofia Kurowski, hvorfor hun torsdag 18. april 2014 står og synger med til den årlige mindehøjtidelighed foran fællesgravene på Dybbøl Banke.

– Det, der skete her, er meget vigtigt for mindretallenes historie. Derfor er det vigtigt stadig at mindes det, tilføjer klassekammeraten Hannah Evi Jacobsen.

Den ene er vokset op i Flensborg, den anden i Ketting.

  1. april er årsdagen for preussernes storm på Dybbøl Banke. Den endte som bekendt med, at Sønderjylland blev tysk, og mange både danske, tyske og østrigske soldater kom hjem i en kiste. Det ved de ældre i grænselandet, men interesserer det også de unge?

– Ja, det gør. Det er femte gang, jeg er her på Dybbøl Banke, og det er rigtigt cool, siger Meno Krügel, der ligesom Sofia Kurowski og Hannah Evi Jacobsen går i 1. g på Deutsches Gymnasium i Aabenraa.

 

En del unge deltog

De seneste år har arrangørerne bag den årlige Dybbøldag forsøgt at lokke især yngre mennesker med til kransenedlæggelse og taler ved fællesgravene, efterfulgt af musik, kaffe og kage og endnu flere taler i Frihedshallen i Sønderborg.

Bestræbelserne ser ud til at lykkes. Blandt de godt 400 deltagere i år på Dybbøl Banke var omkring hver fjerde et ungt menneske. Elever fra Idrætshøjskolen og Det Blå Gymnasium i Sønderborg, fra Duborg-Skolen i Flensborg og A. P. Møller Skolen i Slesvig deltog.

Taler og andagt foregik på både dansk og tysk, og det samme var tilfældet med fællessangen. Alle fik udleveret sangtekster på begge sprog, men Sofia Kurowski og de fleste af hendes klassekammerater valgte at synge med på den danske version af “I Østen stiger solen”.

– Det er dejligt, at vi kan stå her blandet sammen, både danskere og tyskere, og fint, at sangene også står på tysk. Men jeg synger med på dansk, for det gør de fleste jo, siger Sofia Kurowski.

Omkring 100 veteraner, forsvarsbrødre, gardere og frivillige fra militære foreninger deltog også i kransenedlæggelsen ved fællesgravene. Det samme gjorde den tyske ambassadør i Danmark, Pascal Hector, Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, stadtpræsidenten for Flensborg By Susanne Schäfer-Quärk og kredspræsidenten for Slesvig-Flensborg Walter Behrens. Dansk hovedtaler var oberst Peter Fausing, chef for Landsdelsregion Vest.

 

Dybbøldagen ændrede konceptet i 2023: Vil gerne have fat i de unge

De tidligere aftenarrangementer var igen afløst af et eftermiddagsprogram ved Idrætshøjskolen.

Programmet om formiddagen gennemførtes næsten som sædvanligt med flaghejsning kl. 08.00 ved Dybbøl Mølle og kranselægning kl. 10.00 ved fællesgravene på Dybbøl Banke med deltagelse af æreskommandoer og æresgæster fra både Danmark og Tyskland.

Fornyelsen på Dybbøl Banke var, ud over deltagelse af elever ved Idrætshøjskolen og danske og tyske gymnasier, at der som sidste år blev gennemført en kort mindeandagt ved gravene af feltpræst fra Hjemmeværnet, Ulla Skou.

 

Mindesammenkomst i Frihedshallen

Fra kl. 12.30 til 14.30 blev der gennemført et arrangement i Frihedshallen ved Idrætshøjskolen med deltagelse af bl.a. Anders Køpke Christensen fra TV Syd og journalist Simone Mischke fra NDR som konferenciers over temaet ”Grænseland og Mindretallene”. Programmet foregik på både dansk og tysk, og for første gang deltog tysktalende gæster i arrangementet.

Det hele var krydret med dertil passende musik fra Slesvigske Musikkorps og med fællessange.

– Vi tror på, at den nye ramme for markeringen af 18. april vil give mærkedagen fornyet interesse fra byens gymnasieelever og elever ved Idrætshøjskolen. Ligesom vi tror på, at mødet med de unge og en ny ramme for markeringen vil skabe interesse blandt tidligere deltagere og øget interesse blandt byens øvrige borgere, udtaler Jens Peter Rasmussen.

 
Dybbøldagen
Holdes hvert år den 18. april på årsdagen for Slaget ved Dybbøl i 1864. I 2001 afholdtes for første gang en mindehøjtidelighed for de faldne med repræsentanter for det tyske Bundeswehr ved Dybbøl Banke.

Ved 150-året for Slaget ved Dybbøl i 2014 deltog op mod 15.000 mennesker i begivenheden ved Dybbøl, hvor Dronning Margrethe, statsminister Helle Thorning-Schmidt og Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig holdt taler.

 

 

 

 

 

Scroll to Top