Generalforsamling 2024

Generalforsamling 

Foreningens ordinære Generalforsamling

afholdes lørdag, den 24. februar 2024 kl. 10,30

i Auditoriet på Haderslev Kaserne.

Dagsorden i h. t. vedtægterne.

Generalforsamlingen indledes kl. 10,00

med buketlægning ved mindetavlen på kasernens sydmur.

Foreningen er vært ved smørrebrød, samt 1 øl og 1 snaps

Af hensyn til dette traktement er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest mandag den 19.02.2024

mail til: llstr@post12.tele.dk

eller pr. tlf. til: Finn Lyster 2831 4241

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Scroll to Top