Præsidentens julehilsen

 

Præsidenten ønsker alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Året 2020 nærmer sig sin afslutning.

 

Som forening må vi sige, at det har været en ordentlig mavepuster af et antiklimaks i forhold til vore store forventninger. Vi havde det jo næsten som Lillejuleaften, da vi trådte ind i 2020.

 

Det har på alle måder været et underligt år, som formentligt vil gå over i historien. Intet har været, som det plejer. Året var udset til at være et af de mest begivenhedsrige med de mange historiske mærkedage og jubilæer. Størst af alt var naturligvis de mange planlagte arrangementer i anledning af 100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark. Et utal af begivenheder skulle finde sted over det ganske land, kulminerende med Dronningens rejse gennem Sønderjylland 10. til 12. juli med bl.a. en stor folkefest på Dybbøl den 11. juli.

 

Det tabte Genforeningsår

Markeringerne for genforeningsåret blev skudt flot i gang den 10. januar, som var datoen for Versaillestraktatens ikrafttræden, med bl.a. en Gallaforestilling i Det Kgl. Teater i overværelse af H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte samt inviterede gæster fra hele landet.

Højdepunktet i de mange markeringer var naturligvis udset at være aktiviteterne i dagene 9. til 12. juli, hvor Dronningen bl.a. skulle følge i sin farfars spor den 10. juli med passage af den gamle grænse ved Christiansfeld, markering i Haderslev i Damparken med en fortolkning af Shakespeares ”Romeo og Julie” samt besøg på Folkehjem i Aabenraa med bl.a. indvielse af den nyetablerede genforeningspark. Den 11. juli skulle den store folkefest være på Dybbøl Banke, hvor der i 1920 forsamledes omkring 100.000 mennesker. Der var også i år lagt op til en stor folkefest, som skulle begynde i Sønderborg om formiddagen, bygge op til de officielle taler på Dybbøl om eftermiddagen og afsluttes med populære bands. Underholdningen skulle endvidere omfatte bl.a. DGI Verdensholdet og Sønderjyllands Symfoniorkester. Dronningens sønderjyske rundrejse skulle afsluttes den 12. juli med besøg i Tønder og festgudstjeneste i Ribe Domkirke.

I stedet kom Coronakrisen og satte en stopper for de mange markeringer. Det er trist – og ikke mindst i lyset af de mange store forberedelser, der var lagt i arbejdet med at markere genforeningsåret. Store dele af genforeningsprogrammet er planlagt gennemført i 2021. Lad os håbe, at der – trods Coronakrise – bliver mulighed for at gennemføre dele af programmet.

 

2020 skulle være meget mere end Genforening

2020 skulle byde på meget mere end Genforening. I år er også 80-året for Danmarks Besættelse den 9. april 1940, og der var forberedt en stort anlagt Lysfest i Haderslev og mindegudstjeneste i forbindelse med 75-året for Danmarks Befrielse den 4.-5. maj 1945. Endvidere fyldte Hendes Majestæt Dronning Margrethes 80 år den 16. april – en mindeværdig coronafødselsdag, og der var planlagt markering af 100-året for soldaterforeningernes overdragelse af Dybbøl Mølle som selvejende institution den 18. april sammen med Dybbøldagen.

Der var altså nok at tage fat på. Stort set alt har imidlertid været aflyst. Og de få arrangementer, som blev gennemført, var alle tilpasset i forhold til omfang og deltagelse. For vores forening var det især bedrøveligt, at vi måtte aflyse jubilarstævnet i maj. Vi håber inderligt, at det bliver muligt at gennemføre jubilarstævne i 2021.

 

Corona giver fortsatte restriktioner

I øjeblikket er Haderslev Kaserne lukket for adgang for ikke tjenstgørende personel. Vi har således ingen adgang undtagen i særlige situationer. Lige nu ved vi ikke, hvornår situationen ændrer sig, så det bliver muligt at lempe på restriktionerne. Vi kan dermed ikke gøre andet end at tilpasse os og følge anvisningerne fra regering og sundhedsmyndigheder.

Det er også væsentligt at nævne, at garnisonsmuseet er midlertidigt lukket og pakket i kasser, idet lokalerne nu benyttes som konstabelmesse. Hvornår, hvordan og hvor museet genopstår, er i øjeblikket ikke afklaret. Det betyder også, at vi indtil videre ikke har foreningslokaler til soldaterforeningen.

Oveni alt det triste kan vi imidlertid glæde os over, at XIII Lette Infanteribataljon nu har et stående kompagni, Livkompagniet, og at 2. Lette Infanterikompagni er under opbygning med indkaldte værnepligtige i august og reaktionsstyrkeuddannelse fra december. Det kører således planmæssigt med opbygningen af bataljonen.

Og – trods Corona - bliver det alligevel jul, julefreden vil sænke sig over landet og forhåbentligt varsle et lysere 2021.

 

Til slut endnu engang ønsket om en Glædelig Jul samt et Godt Nytår 2021 til alle bladets læsere og annoncører. Tak for jeres støtte og tålmodighed. Pas godt på jer selv og hinanden!

Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen