Hjem > Præsidentens julehilsen

Præsidentens julehilsen

 

Præsidenten ønsker alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Året 2017 nærmer sig sin afslutning.

Det har for vores forening været et godt og aktivt år, hvor foreningen har været repræsenteret ved en række arrangementer i årets løb med og uden faner. Højdepunkterne har naturligt været de store mærkedage med især 9. april, 4./5. maj, Flagdagen den 5. september, 11. november og jubilarstævnet samt foreningens deltagelse i Forsvarets Dag på Kronborg, som blev kronet med besøg i en række af vore kongekirker. Vi startede i Sorø Klosterkirke, som oprindeligt blev bygget af biskop Absalon som begravelseskirke for Hvideslægten. Herefter besøgte vi Sankt Bendts Kirke i Ringsted og slutteligt den imponerende Roskilde Domkirke. Undervejs blev der tid til et besøg på Aastrup Kloster, hvor vores tidligere garnisonskommandant, oberst Søren Bo Bojesen, er stiftsforvalter. Den første dag sluttede med middag på Blovstrød Kro og indkvartering i Villa Moltke i Helsingør. Villa Moltke blev opført som sommerbolig for Grev Erik Moltke og er i dag vandrerhjem i fantastiske rammer lige ud til Øresund.

Forsvarets Dag blev gennemført på traditionel vis med gode, engagerende taler og musik i Dansesalen (riddersalen) efterfulgt af frokost i Kasematten med øl, brændevin og 2. Regiments genopstandne musikkorps. Desværre er det blevet svære tider for dette traditionsrige arrangement, som har sine rødder i 2. Regiments (Slesvigske Fodregiments) tid på Kronborg. De økonomiske udfordringer med at gennemføre arrangementet gør, at 2017 muligvis bliver arrangementets sidste år. Men lad os nu se og håbe. 

Til orientering har bestyrelsen besluttet, at vores fine blad, Slesvigeren, udkommer fire gange årligt fra 2018, altså en gang i kvartalet.

Til slut endnu engang ønsket om en Glædelig Jul samt et Godt Nytår 2018 til alle  læsere.

Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen