Hjem > Mindegudstjenesten i Haderslev Domkirke  

Mindegudstjenesten i Haderslev Domkirke  

              Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10.00 

Program

 • Præludium- fanen føres ind
 • Velkomst- navneoplæsning- kransenedlægning- indgangsbøn
 • Morgensang af "Elverskud" v/ Slesvigske Musikkorps
 • Salme: " Den signede dag med fryd vi ser"
 • Kollekt- Læsning- Trosbekendelse
 • Salme:" Vor Gud han er så fast en borg"
 • Prædiken ved Domprovsten
 • Musik:"Forlen os freden nådeligst", v/Slesvigske Musikkorps
 • Salme:" Altid frejdig, når du går"
 • Fadervor- Velsignelsen
 • Fælles sang:" Kongernes Konge, ene du kan"
 • Udgangsbøn:"En soldats bøn"
 • "Prins Jørgens march" v/Slesvigske Musikkorps
 • Fanen føres ud
 • Postludium