Kammerater

Har du noget du vil fortælle gamle soldaterkammerater eller du har efterlysning af nogle tidliger soldaterkammerater kan du få det på denne side.

Du skal blot meddele mig , hvad der skal stå, så skriver jeg det.

Min mailadresse er foernskov@bbsyd.dk eller du kan bruge foreningens facebook side, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.

Venlig hilsen
Freddy Ørnskov
Webmaster

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     OKS-1 Hans Jørgen Møller.    Han er indkaldt i August 1972, hvor han lå i 4. deling i Rekrutkompagniet på sidste stue på gangen.    Efter rekruttiden kom han til STKMP Landjut, og han var også med på tromme i Tambourkorpset.    Efter værnepligten fortsatte han som konstabel, også i STKMP / LJ, hvor han ihvertilfælde blev indtil flytningen til Tønder,    da STKMP / LJ blev lagt sammen med Telegrafkompagniet, som i forvejen var indkvarteret på Tønder Kaserne.

​- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -