Hjem > En god Kammerat

En god Kammerat

 

Udnævnelse af konstabelelever og afslutning af
Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU)


Af Keller Nielsen


Den 7. juli var der parade og reception på Haderslev Kaserne i anledning af afslutningen af
Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), som er den otte måneders uddannelse, der ligger i
forlængelse af værnepligten, som udgøres af den fire måneder lange Hærens Basisuddannelse
(HBU). Uddannelsen blev gennemført af en deling fra Hovedkvartersbataljonen tilhørende
Telegrafregimentet, men uddannelsen er ikke tjenestegrensspecifik, og soldaterne kan derfor
anvendes bredt i hæren efterfølgende. Langt de fleste soldater fortsætter således også videre
fordelt på hærens tjenestesteder.
Kompagnichefen, kaptajn Søren Vestergaard, nævnte i sin tale, at det har været et meget
harmonisk hold med et godt kammeratskab og en god tone. Slesvigske Fodregiments
Soldaterforening markerede det gode kammeratskab med udnævnelse af en ”god kammerat”.
Den udvalgte var Jacob Juul Madsen, som kommer fra Tårnby på Amager. Udnævnelsen vakte
stor glæde blandt alle, og naturligvis ikke mindst hos Jacob og hans pårørende, som var rejst
den lange vej. Med udmærkelsen fulgte en glasstatuette og et diplom.