Hjem > Besættelsen af Danmark

Besættelsen af Danmark

 

5 sorte år for 80 og 75 år siden - Besættelsen af Danmark den 9. april 1940 og befrielsen den 4. maj 1945

2020 er året, hvor der ud over de store genforeningsmarkeringer også skulle have været gjort ekstra ud af de nationale mærkedage i anledning af besættelsen og befrielsen. Corona fik sat en stopper for disse ambitioner. Ikke desto mindre er det værd at mindes de to store jubilæer i anledning af henholdsvis 80- året og 75-året. I Haderslev var der planlagt en storstilet lysfest, hvor alle elementer var hentet på øverste hylde. I stedet kan vi mindes, hvorledes det har lydt i radioen den 4. maj om aftenen.

Befrielsen
I løbet af krigen steg aktiviteten i den danske modstandsbevægelse, og London sendte hver dag kodede beskeder til Danmark i form af hilsener til forskellige navne. Disse hilsner betød forskellige ting til de forskellige grupper.
Fredag d. 4 maj 1945 startede udsendelsen som sædvanligt kl. 20:30.

Her er London - BBC sender til Danmark...

De hører os i 19 meter baandet, paa to bølgelængder i 31 meter baandet, i 41 meter baandet og paa 1500 meter.

Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske Grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for aabne Byer. Fangetallet er saa stort, at det er umuligt at tælle endnu. Danmarks Frihedsraad har opfordret til disciplin i de sidste timer inden Befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med tyske Myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige Kurs i begge Lande. Øst- og vestallierede Styrker er nu sammensvejset over en Strækning paa 160 km, og næsten hele Tyskland er rendt over Ende. Sydpaa har Tropper af den 7. amerikanske Armé passeret Brennerpasset til Italien og har forenet sig med Feltmarskal Alexanders Styrker. Russiske Frontberetninger beskriver Ødelæggelserne og de kaotiske Tilstande i Berlin. Allierede Korrespondenter beskriver den mindeværdige Masseovergivelse i Nordtyskland.

Her er der en pause på godt 10 sek., hvor Johannes G. Sørensen gentagne gange får nogle puf i ryggen af sin kollega Flemming Barfoed. Trods dette fortsætter han, for udsendelsen skal gå glat. Han får budskabet forklaret af en kollega, og herefter fortsætter han således (kl. 20:36):

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de Tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.

(Herefter blev der fest i gaderne, og man brændte mørklægningsgardinerne på gaden - nu gik man lysere tider i møde i mere end én betydning! I radioen fortsatte udsendelsen.)
Her er der en pause på ca. 12 sek. og speakeren fortsætter:
Vi forsætter nu Udsendelsen med at oplæse de to Proklamationer, som Danmarks Frihedsraad udsendte i gaar, altsaa inden den Meddelelse vi netop har givet:

Danmarks Frihedsraad har udstedt følgende Proklamation til det danske Folk: Det er en , at Befolkningen yder de Allierede Tropper al mulig hjælp. Vi advarer mod sammenstimlen, som kan hindre Troppernes bevægelser, ligesom vi advarer mod alt for aabenlys fremfærd fra Modstandsbevægelsens side, før de nødvendige Arrestationer har fundet sted.

I ikke befriede Omraader maa ingen gaa til Handling, før Ordre gives. Naar tysk Kapulation foreligger, vil Modstandsbevægelsens Styrker opretholde ro og orden, indtil de allierede Tropper naar frem.
I 5 lange Aar har den danske Befolkning trods uhørte Provokationer bevaret en værdig Holdning. Ogsaa i Befrielsenstime vil Modstandsstyrkerne og den øvrige Befolkning vide at optræde paa værdig dansk vis.
  
Johannes G. Sørensen afslutter udsendelsen:

Vi gentager...
De allieredes øverste Hovedkvarter meddeler: Alle de tyske Styrker i Nordvesttyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til Feltmarskal Montgomery. Overgivelsen bliver effektiv Klokken 8 engelsk sommertid i Morgen. Klokken 8 Engelsk sommertid, altsaa det samme som dansk Tid. Overgivelsen dækker ogsaa Helgoland og de Frisiske øer, men som sagt før ikke Norge. De eneste tyske Styrker, som stadig befinder sig i Kamp, er de styrker der nu staar i Tjekkoslovakiet og i Norge.

Maa jeg have lov til at slutte med, at denne Aften, den største Aften for jer hjemme, ogsaa har været den største Aften for os herude. Vi tænker paa jer hjemme og vi glæder os til snart at ses igen. Denne Hilsen maa jeg nok have lov til at omfatte alle danske uden for Danmark, og saa slutter vi med Nationalsangen.

[Her spilles kongesangensangen - "Kong Christian stod ved højen mast"]