9. april i Aalborg 2018

 

En skøn forårsdag i Aalborg.

 

Igen i år havde vi en smuk og dejlig 9. april i Aalborg. Vejret viste sig fra sin skønneste side med sol og varme. Omkring 35 deltagere var mødt frem på Almen Kirkegaard, hvor vores præsident, Keller Nielsen, holdt mindetalen ved Kornet Frode Munch Vesterbys gravsted.

Faner fra Slesvigske Fodregiments Soldaterforening og De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg var med til at danne en festlig og smuk ramme om mindehøjtideligheden.

På vegne af familien Vesterby lagde Per Østergaard blomster og holdt en kort tale med hilsner fra Annette Vesterby, som ikke selv kunne være til stede. Efter 1 minuts stilhed blev der lagt blomster fra 9. april veteranerne, Danske Soldaterforeningers Landsråd, De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg samt Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.

TV Nord var til stede og havde om aftenen et kort indslag fra mindehøjtideligheden.

Carl Duch, Nordjyske Afd. takkede for det fine fremmøde og inviterede alle på kaffe og rundstykker på Forsvars- og Garnisonsmuseet.

Flemming Larsen fortalte under kaffen om museet og stedets historiske fortid. 

Den dejlige og smukke mindehøjtidelighed sluttede sidst på formiddagen.

 

Carl Duch