Præsidentens beretning

Generalforsamling 2024 Uddrag af beretning for 2023 Præsidenten berettede om årets gang i foreningen. Han kom herunder ind på det fantastiske i, at Slesvigske Fodregiment er genopstået den 1. januar 2019, og hvilken betydning det har for vores forening. Tilsvarende at Slesvigske Musikkorps er kommet hjem til regimentet efter en årrække at have hørt under […]

Præsidentens beretning Læs mere »