Kronborg

Forsvarets Dag på Kronborg

Lørdag den 17. september 2022

Af Keller Nielsen

Forsvarets Dag på Kronborg er en gammel tradition, som har sit udspring i den såkaldte ”Kronborg Dagen”, der blev indført af 2. Regiments Soldaterforening ved sin oprettelse i 1915, mens regimentet var garnisoneret på Kronborg. Det var således et soldaterforeningsarrangement. Imidlertid flyttede regimentet i 1923 til Sønderjylland (Sønderborg og Haderslev), og Kronborg Dagen gik dermed desværre i glemmebogen.

I 1970’erne tog daværende formand for Sjællandsafdelingen af 2. Regiments, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening, K. Særmark-Thomsen, initiativ til at genindføre dagen, men nu kaldet Forsvarets Dag på Kronborg, under inddragelse af forsvarsvenlige foreninger, Hjemmeværnet, Helsingør Kommune og Slotsforvaltningen på Kronborg Slot. Første gang var i 1976.

I år kunne arrangementet således gennemføres for 45. gang (2020 aflyst). I de senere år har det ikke været uden udfordringer i forhold til økonomi og deltagelse at gennemføre arrangementet. Det er derfor en stor glæde, ikke mindst for os slesvigere, at arrangørerne har fastholdt arrangementet, som har så stolte traditioner, som gennemføres i de smukkeste rammer, man kan forestille sig, og som har tiltrukket højt kvalificerede talere blandt profilerede politikere og andre civile samt Forsvarets top.

Igen i år havde Forsvaret stillet en bus til rådighed, og traditionen kunne således fastholdes med en busfuld fra Sønderjylland.

Det blev endnu engang en dejlig dag med samling foran Museet for Søfart og march med musik og faner til Kronborg, hvor der blev lagt kranse ved mindetavlen for de faldne fra 2. Verdenskrig. Arrangørernes egen krans bar Slesvigske Fodregiments farver i båndene! I Dansesalen (Riddersalen) var der god underholdning med Kvindelige Marineres Musikkorps, som gav en humørfyldt koncert med evergreens fra den maritime verden. Årets talere var forsvarsminister Morten Bødskov samt oberst af reserven Karsten Heiselberg. Begge gav et godt indblik i, hvor vi står med Forsvaret henholdsvis Forsvarets reserve i forhold til de udfordringer, som verden af i dag byder på, især i lyset af krigen i Ukraine.

Det var i øvrigt atter i år interessant at opleve de mange besøgende turister fra hele verden, ikke mindst fra Østasien, som stopper op under rundgangen, lytter til musikken og oplever Forsvarets Dag på Kronborg sammen med os.

Efter at have fordybet sig i militære, politiske og kulturelle emner er det – som altid – dejligt at kunne nyde en god frokost – ikke længere i kasematten, men i år i den smukke sal, det ”Blå Galleri” – til tonerne af musik fra 2. Regiments Genopstandne Musikkorps. Og Kronborgs slotsforvalter, Christian Irgens havde gjort sig særlige anstrengelser med en række arrangementer og historisk underholdning på Kronborg, som blev gennemført sammen med Forsvarets Dag. Mange tak til Christian og hans team, som gjorde dagen specielt mindeværdig.

Efter de mange gode oplevelser gik turen hjem til Sønderjylland, hvor vi landede midt på aftenen. Forsvarets Dag på Kronborg er en oplevelse, som man må unde sig selv. Og arrangørerne har lovet os, at vi er velkomne igen næste år. Datoen er foreløbigt 10. juni 2023.

Stor tak til Helge Moosmann, som i mange år sikret sønderjysk deltagelse, fordi du vedholdende holder fast i vore traditioner – og på gensyn i 2023.

Scroll to Top