Jule hilsen fra Pæsidenten

Præsidenten ønsker alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Året 2022 nærmer sig sin afslutning.

Det har heldigvis været et år, hvor vi har kunnet gennemføre vore traditionsrige arrangementer på næsten normal vis og haft mange gode oplevelser.

Men hvor det for vores forening har været et ”normalt” år, kan man ikke sige det samme om situationen i verden. Vi er på vej ind i en ny verdens(u)orden. Det er, som om vi konstant har brug for globale kriser. Putins overfald på Ukraine den 24. februar ændrede på én gang situationen i verden og har åbnet vore øjne for, at vi skal gå op imod despotiske regimer med tyranniske ledere. Troen på, at vi gennem handel og samvær kan skabe en fri og fredelig verden, er desværre en illusion. Den frie verdens afhængighed af ikke bare Rusland, men også andre regimer, som udgør en større trussel mod verden, har demonstreret, at tiden for godtroende politisk handling er slut, og at vi må og skal gøre os uafhængige af den slags regimer. Ingen kan i dag være i tvivl om Kinas reelle ambitioner på verdensscenen. Udfordringen består i, hvorledes Kina håndteres, og herunder hvor længe USA magter at være den faktor, som garanterer global stabilitet og frihed. Den fortsatte støtte til Ukraine er helt afgørende for at opnå stabilitet i Europa og globalt.

Men alt det har vi heldigvis kompetente mennesker, som tager sig af. Og jeg kan igen fokusere på vores lille, om end vigtige, forening, hvor der er meget at glæde sig over.

Jubilarstævnet – vores forenings flagskib

Endelig lykkedes det; efter to coronaplagede år, hvor vi ikke kunne mødes, som vi plejer, afholdt vor forening det årlige jubilarstævne lørdag den 21. maj. Nogle regnbyger under marchen gennem byen kunne ikke tage det gode humør fra os. Stævnet samlede op på de to foregående år, således at jubilarer i årene 2020, 2021 og 2022 blev fejret. Der var i år 56 jubilarer og 32 gæster. Efter koncert med SMUK og march til og kransenedlæggelse ved Mindeobelisken ved Hertug Hans Kirke marcherede vi tilbage til kasernen, hvor der var blomsternedlæggelse ved mindetavlerne på kasernens sydmur, hvor stævnets alderspræsident og 70-års jubilar, Carl Valentin Hansen, nedlagde buketten på vegne af foreningen. Efterfølgende var der samling i kasernens cafeteria med spisning og – dagens højdepunkt – uddeling af jubilartegn.

Vi ser frem til jubilarstævnet 2023 lørdag den 13. maj.

Det er væsentligt at nævne, at garnisonsmuseet fortsat er midlertidigt lukket og pakket i kasser, idet de tidligere lokaler i kælderen nu benyttes som konstabelmesse. Der er imidlertid etableret plads til museet i nye faciliteter på kasernen. Nu mangler bare indretningen. Endvidere glæder vi os over de nye foreningslokaler til soldaterforeningen i den tidligere beboelsesbygning ud mod Christiansfeldvej.

Vi kan også glæde os over, at XIII Lette Infanteribataljon nu har tre stående kompagnier, Livkompagniet, 2. Lette Infanterikompagni og Stabskompagniet. 4. Uddannelseskompagni indkalder værnepligtige til yderligere opbygning af de stående kompagnier. Det kører således planmæssigt med opbygningen af bataljonen. Bataljonen udsender enheder til Irak som beskyttelsesenhed. Der er således også gang i de internationale opgaver og dermed rigeligt at se til for vores kære regiment.

Til slut endnu engang ønsket om en Glædelig Jul samt et Godt Nytår 2023 til alle læsere  Tak for jeres støtte og tålmodighed. Pas godt på jer selv og hinanden – og på gensyn i 2023.


Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen

Scroll til toppen