Jubilarstævne 2022

Billeder af Mette Ullerup

Dejligt Jubilarstævne med højt humør den 21. maj 2022

Af Keller Nielsen

Endelig lykkedes det; efter to coronaplagede år, hvor vi ikke har kunnet mødes, som vi plejer.

Lørdag den 21. maj afholdt vor forening det årlige jubilarstævne. Jubilarstævnet er for soldaterforeningen årets højdepunkt inden for arrangementer. Nogle regnbyger under marchen gennem byen kunne ikke tage det gode humør fra os. Stævnet samlede op på de to foregående år, således at jubilarer i årene 2020, 2021 og 2022 blev fejret. Der var i år 56 jubilarer og 32 gæster, så det var en fin forsamling af vel oplagte og forventningsfulde mennesker, der mødtes til det traditionelle program med koncert med SMUK og march til og kransenedlæggelse ved Mindeobelisken ved Hertug Hans Kirke. Herefter marcherede vi tilbage til kasernen, hvor der var blomsternedlæggelse ved mindetavlerne på kasernens sydmur, idet stævnets alderspræsident og 70-års jubilar, Carl Valentin Hansen, nedlagde buketten på vegne af foreningen. Efterfølgende var der samling i kasernens cafeteria med spisning og – dagens højdepunkt – uddeling af jubilartegn til fem 70-års, otte 65-års, tolv 60-års, ni 55-års, atten 50-års, en 40-års, en 30-års, en 25-års og en 20-års jubilar.

Der var små ændringer til programmet i forhold til de år, hvor vores kære gamle regiment var nedlagt. Men nu er det heldigvis genopstået. Det betød, at vi naturligvis ikke lagde blomster ved mindemuren for Slesvigske Fodregiment, og forhåbentligt får vi aldrig behov for det igen! Endvidere kunne vi glæde os over, at vi igen har en regimentschef og ærespræsident for vores forening, Henrik Flach, som forestod udlevering af jubilartegnene. Alle jubilarerne blev ved hver årgangsuddeling naturligvis hyldet med et ”Kronborg Bum”. Henrik Flach holdt også en tale for os, hvor han berettede om ”Rigets tilstand” og herunder de spændende aspekter, et nyt forsvarsforlig kan medføre for Slesvigske Fodregiment. Desværre var vores domprovst, Torben Hjul Andersen, forhindret i at deltage på grund af et andet arrangement, så vi måtte klare ceremonien ved Mindeobelisken uden ledsagelse af en præst, men vi sluttede som altid med at synge ”Altid frejdig, når du går”, smukt ledsaget af SMUK.

Alt i alt et flot og vellykket jubilarstævne, som vores regimentschef udtrykte stor tilfredshed med. Tak til alle deltagere for at gøre dagen vellykket, og tak til bestyrelsen for atter at have arrangeret et succesfuldt stævne.

Scroll til toppen