Holdets Kammerat

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening var fredag den 25. november på Haderslev kaserne for at overrække diplom og statuette til “HOLDETS KAMMERAT” på HBU hold aug. 2022 Panterkompagniet, ved holdets hjemsendelse. Det blev uddelt til Rasmus Clausen Rostgård.

“Holdets kammerat” er kåret af soldaterne fra Panterkompagniet. Soldaten er kåret på baggrund af hans smittende humør, der altid løfter stemningen i gruppen. Soldaten giver altid en hjælpende hånd, når hans kammerater er presset, og bidrager dermed til at få alle med.

Scroll til toppen