Henrik Flach

Tak til Henrik Flach

Og velkommen til oberst Lars Nygaard

Af Keller Nielsen

Oberstløjtnant Henrik Flach er afgået som fungerende chef for Slesvigske Fodregiment og garnisonskommandant i Haderslev. Henrik Flach afslutter dermed mere end 40 års ansættelse i Forsvaret for at gå på pension. I mange af disse 40 år har tjenesten været forrettet i Haderslev. Henrik var bl.a. som næstkommanderende i stabskompagniet en aktiv nøgleperson, da der skulle etableres en ny bataljon i Haderslev i 1991 efter sammenlægningen af Kongens Jyske Fodregiment og Fynske Livregiment med Slesvigske Fodregiment. Og han har i en årrække været en central person i staben ved Danske Division, ikke mindst i forbindelse med certificeringen som landhovedkvarter i NATO Response Force (NRF), hvor certificeringen blev gennemført med karakteren ”excellent”. Henrik har herudover haft en alsidig tjeneste med skiftende stabs- og chefstillinger i ind- og udland, herunder som Director of Staff i NATO-hovedkvarteret i Stettin.

Henrik er en yderst dedikeret, flittig, dygtig og meget analytisk stærk officer. Jeg har arbejdet sammen med Henrik i adskillige sammenhænge, og det har altid været en stor fornøjelse at følge hans virke og samarbejde med ham, ikke mindst i forbindelse med hans analytiske og eftertænksomme tilgang til udfordringerne. Det seneste halve år har Henrik varetaget opgaven som regimentschef og garnisonskommandant, og også denne opgave er blevet løst på yderst loyal og samvittighedsfuld vis med tanke på at sikre den bedst mulige overdragelse til den nye chef.

Jeg vil gerne på egne og vegne af Slesvigske Fodregiments Soldaterforening rette en stor tak til Henrik for hans indsats, en indsats som kun kan aftvinge respekt. Tak for de mange års gode samarbejde. Og jeg vil ønske Henrik alt det bedste med nye og spændende udfordringer i tiden efter tjenesten i Forsvaret.

Jeg vil også her byde velkommen til oberst Lars Nygaard, som i august er tiltrådt som Chef for Slesvigske Fodregiment og garnisonskommandant i Haderslev. Jeg kender Lars lidt fra tidligere samarbejde ved Danske Division under NRF-certificeringen og ser meget frem til samarbejdet med vores nye kommandant, som har mange andre udfordringer end at være garnisonskommandant i Haderslev. Ud over at være Chef for Slesvigske Fodregiment er han Tjenestegrensinspektør for Kamptjeneste. Og så står vi på tærsklen til et nyt forsvarsforlig, som forventes at få markant indflydelse på Slesvigske Fodregiment og Haderslev garnison. Der er således rigeligt at tage fat på for den nye oberst. Endnu engang velkommen og held og lykke.

Scroll til toppen