Kronborg

Kom med til Forsvarets Dag på Kronborg – og få en fantastisk oplevelse

Lørdag den 17. september 2022

 

Af Keller Nielsen

 

Vi sender hermed en invitation og opfodring om at deltage i det fantastiske arrangement den 17. september med parade gennem Helsingør, hvor vi igen ser frem til mange faner, mødet på Kronborg samt den efterfølgende frokost, som i år finder sted i ”Det Blå Galleri” på samme etage som Dansesalen (Riddersalen), hvor størstedelen af arrangementet i øvrigt finder sted med taler af højt profilerede militære og civile talere, koncert og fællessang.

Faner samt fanevagter deltager i paraden samt i faneborgen i Riddersalen på Kronborg.

Gennem alle årene har vi stillet en bus med deltagere fra Sønderjylland i samarbejde mellem regiment og soldaterforening. Transporten er således sikret. Det er bare med at få sig meldt til.

Programmet fremgår af nedenstående, og busafgang fra Haderslev samt tilmelding til Finn Lyster eller Keller Nielsen ligeledes.

Bus afgår fra Haderslev Kaserne kl. 06.00 med påstigning i Christiansfeld og Kolding ved tankstation Haderslevvej 189 Kolding kl.06.20 Tilmelding til Finn Lyster senest 12. august 2022 på telefon 28314241

Forsvarets Dag på Kronborg er en gammel tradition, som har sit udspring i den såkaldte ”Kronborg Dagen”, der blev indført af 2. Regiments Soldaterforening ved sin oprettelse i 1915, mens regimentet var garnisoneret på Kronborg. Det var således et soldaterforeningsarrangement. Imidlertid flyttede regimentet i 1923 til Sønderjylland (Sønderborg og Haderslev), og Kronborg Dagen gik dermed desværre i glemmebogen.

I 1970’erne tog daværende formand for Sjællandsafdelingen af 2. Regiments, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening, K. Særmark-Thomsen, initiativ til at genindføre dagen, men nu kaldet Forsvarets Dag på Kronborg, under inddragelse af forsvarsvenlige foreninger, Hjemmeværnet, Helsingør Kommune og Slotsforvaltningen på Kronborg Slot. Første gang var i 1976.

 

Hvis man aldrig har deltaget i Forsvarets Dag på Kronborg, er man gået glip af en stor oplevelse i fantastiske og historiske rammer, hvor man mærker ånden fra Prins hamlet og Holger Danske; og bl.a. musik under frokosten til tonerne af ”2. Regiments Genopstandne Musikkorps”.

På gensyn den 17. september.

Program
Forbehold for ændringer
09.20 Musikkorps underholder på Axeltorv, Helsingør
Der gøres klar til afmarch.
10.05 Parade fra Axeltorv til Kronborg Slot anført af flyverhjemmeværnets Tambourkorps.
10.25 Kransenedlægning ved Sekondløjtnantskolens mindetavle, Kronborg.
Paraden fortsætter til Slotsgården med ankomst ca. 10.45
10.50 Indrykning i Dansesalen, Kronborg Slot
11.00 Møde i Dansesalen på Kronborg Slot
Fanerne føres ind
Velkomst ved formanden for ”Forsvarets Dag”
Musisk underholdning
Hovedtalere
Fællessang
Fanerne føres ud
Afslutning ved formanden for ”Forsvarets Dag”
Frokost i Det Blå Galleri, 1 sal på Kronborg for indbudte og tilmeldte.
16.00 Forsvarets Dag på Kronborg afslutter

Scroll til toppen