Generalforsamling 2023

Dagsorden til Generalforsamling 25.2.2023

Generalforsamling

Foreningens ordinære Generalforsamling

afholdes lørdag, den 25. februar 2023 kl. 10,30

i Auditoriet på Haderslev Kaserne.

Dagsorden i h. t. vedtægterne.

Generalforsamlingen indledes kl. 10,00

med buketlægning ved mindetavle og mindesten.

Foreningen er vært ved smørrebrød, samt 1 øl og 1 snaps.

Af hensyn til dette traktement er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest mandag den 20.02.2023

mail til: llstr@post12.tele.dk

eller pr. tlf. til: Finn Lyster 2831 4241.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Scroll to Top