2.Reg. historie

2. Regiments historie – og XIII Bataljon – hvordan hænger det sammen?

Af Keller Nielsen

Mange tænker måske ikke over, hvordan Slesvigske Fodregiment er blevet til det, vi kender i dag.

De fleste har hørt regimentschefen briefe og kender nok årstallet 1778 og noget med, at regimentet blev oprettet i Slesvig under navnet Fyenske Infanterie Regiment med senere navneskifte i 1785 til Slesvigske Infanteri-Regiment. Alle, der stifter bekendtskab med regimentet i dag, kender også til XIII Lette Infanteribataljon. Men hvordan hænger det sammen med betegnelserne III Bataljon, XXII Bataljon og også XVIII Bataljon, som regimentschefen anvender, og hvor kommer 2. Regiment fra?

Den danske hærs regiments- og afdelingshistorie er langt fra så regelret og overskuelig, som man skulle vente sig af en organisation, hvis daglige virke er præget af orden og præcision. Årsagen er de hyppige hærlove – i dag forsvarsforlig, hvor regimenter og bataljoner er dukket op, har virket i en tid, måske været gennem et eller flere navneskift for atter at forsvinde ud af hæren. Herunder har der været mange skiftende garnisoneringer. Sådan forholder det sig også med Slesvigske Fodregiment. Regimentets historie baserer sig i hovedsagen på det oprindelige regiment fra 1778 og XIII Bataljon, som i en årrække udgjorde regimentet. Derfor er navnet XIII Bataljon også genopstået som navnet på regimentets aktive bataljon i forbindelse med genoprettelsen af regimentet i 2019.

Men vores soldaterforening bærer betegnelsen 2. Regiments, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening. Hvor kommer det fra?

2. Regiment var et oprindeligt sjællandsk regiment oprettet den 1. november 1880 på Kronborg. Regimentet bestod af 3., 18., 22. og 32. Bataljon, der indtil da havde dannet 1. Sjællandske Brigades 2. halvbrigade med garnison i Helsingør. Regimentet lå på Kronborg. I 1911 afgik 32. Bataljon fra regimentet, og i 1923 blev regimentet forlagt til Sønderjylland med staben og 18. Bataljon i Sønderborg og 3. og 22. Bataljon i Haderslev. 3. Bataljon var den yngste afdeling, oprettet i 1842, og vandt stor hæder under kampene i såvel 1848-50 som i 1864, ofte side om side med 18. Bataljon. 18. Bataljon, oprettet i 1785, var oprindeligt et jægerkorps, som deltog med hæder i de slesvigske krige. Bataljonens mærke, et jægerhorn, føres i dag af Jægerkorpset, som dog ikke vedkender sig bataljonens historie og traditioner. 22. Bataljon havde også jægerblod i årerne, oprettet i 1785 som Holstenske Jægerkorps. I 1848 gik bataljonen med oprørerne mod Danmark. Efter krigen blev bataljonen genoprettet og blev i 1864 indsat som 22. Regiment. Under stormen på Dybbøl den 18. april blev enheden næsten udslettet. 2. Regiment blev nedlagt i 1951 og blev erstattet af Slesvigske Fodregiment.

Tilbage er kun 13. Bataljon. Hvor kommer det fra?

Efter 64 år som infanteriregiment i Slesvig (Fyenske og Slesvigske) blev enheden i 1842 omdannet til 13. Bataljon og forflyttet til Fredericia. I 1854 flyttede den til København. I 1880 blev den halvbrigade, hvortil bataljonen hørte, til 3. Regiment, og i 1922 flyttede bataljonen med 3. Regiment til Viborg. Efter 10 år som reservebataljon under 3. Regiment kom 13. Bataljon i 1932 til Haderslev, hvor den indgik i det daværende 2. Regiment som liniebataljon. Og det var som 2. Regiments ældste liniebataljon, at den i 1951 kom til at lægge navn, historie og traditioner til det regiment, der opstod, da 2. Regiment, 3., 18. og 22. bataljon blev nedlagt i 1951.

Med æren at få lov til at danne grundstamme i regimentet fulgte også en historisk betinget forpligtelse. Slesvigske Fodregiment (13. Bataljon) blev pålagt at pleje og videreføre traditioner fra 2. Regiment og dets gamle afdelinger, herunder også forbindelsen til de til disse knyttede soldaterforeninger. Bl.a. derfor benytter chefen for Slesvigske Fodregiment i dag de gamle bataljonsbetegnelser.

I 2015 kunne Slesvigske Fodregiments Soldaterforening fejre 100-års jubilæum. Vi skal huske, at foreningens oprindelse i 1915 var på Kronborg som 2. Regiments Soldaterforening. Det har været en stor udfordring gennem årene at samle de mange foreninger, som var opstået i regimentets bataljoner, til en. Derfor skal vi i dag have den dybeste respekt for betegnelsen 2. Regiments, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening. Og derfor er deltagelse i Forsvarets Dag på Kronborg også vigtig for regiment og soldaterforening i respekt for regimentets historie på Kronborg.

Scroll til toppen