Hjem > Status Dybbøl Mølle

Status Dybbøl Mølle

 

Status vedrørende renovering af Dybbøl Mølle

Stor markering den 18. april 2020 – 100-året for overdragelse fra de danske soldaterforeninger

Af Keller Nielsen

Dybbøl hører til de vigtigste erindringssteder i Danmark. Dybbøl Banke var stedet for en række kampe under Første Slesvigske Krig og for det afgørende danske nederlag 18. april 1864, men Dybbøl blev også stedet, hvor den mest officielle markering af Genforeningen i 1920 fandt sted, så skyggen fra 1864 i en vis forstand lettede. Siden har det spillet en central rolle for officielle markeringer af jubilæer for både 1864 og 1920.

Ikke længe efter 1864 blev Dybbøl Mølle det ikoniske udtryk for alt det, Dybbøl står for, set med danske øjne. Møllen, der var ødelagt under begge krige, og begge gange genrejst, blev et symbol både for dansk militær forsvarsvilje og for sønderjydernes civile ukuelighed. Herfra er symbolikken vokset, så Dybbøl Mølle er blevet et kernesymbol på Danmark. Det sidste udtrykkes måske tydeligst af to sange. I Helge Rodes fædrelandssang ”Som en rejselysten flåde”, der indgik i dramaet ”Moderen” som officiel markering af Genforeningen, hedder det: ”Eget brød til egen dug, Danmarks hvede, Danmarks rug, Dybbøl Mølle maler.” I John Mogensens ”Der er noget galt i Danmark” er den umiddelbare fortsættelse af den markante indledning derimod linjen: ”Dybbøl Mølle maler helt ad helved til”! I begge disse verslinjer er Dybbøl Mølle et symbol på hele Danmark og dets måde at fungere på: frit og fremgangsrigt i den ene fortolkning, skævt og asocialt i den anden. For begge digtere var dette symbol så stærkt, at det kunne sammenfatte en hel nation. Der er utallige andre eksempler på brugen af Dybbøl Mølle som symbol.

Dybbøl Mølle har historisk klaret sig selv gennem mølledrift og private donationer. Da møllen i dag kun genererer beskedne indtægter gennem entrebetaling fra besøgende gæster samt et årligt tilskud fra Sønderborg Kommune, har det ikke været muligt at holde møllen i en stand, som det må forventes af et af Danmarks fineste nationale symboler. Det er derfor særdeles glædeligt, at det er lykkedes for første gang i møllens historie at modtage statslige midler gennem optagelse på Finansloven for 2019, hvilket muliggør en renovering af møllen. Dette løser imidlertid ikke møllens kroniske problem: at sikre en ordentlig vedligeholdelse af møllen. Det er derfor et udtalt ønske, at Dybbøl Mølle optages årligt på Finansloven med et beløb, der kan bidrage til at sikre, at møllen ikke henfalder og i fremtiden skal igennem større samlede renoveringer, der vil være økonomisk ganske uoverkommelige for Dybbøl Mølle.

 

Beløb afsat til møllens og møllebygningernes renovering samt status forud for 2020 markeringerne

Det samlede beløb afsat på Finansloven for 2019 er kr. 3 mio. Sammen med et beløb på kr. 400.000, som er modtaget fra Fabrikant Mads Clausens Fond, muliggør det færdiggørelse af renoveringen af mølle og magasinbygning. Renoveringen følger planen med ny murkrone støbt i beton, ny rustbeskyttet tandkrans, renoveret møllehat, nye møllevinger, omfattende facadebehandling og maling af mølle og magasinbygning samt nye vinduer i magasinbygningens kviste mod vest. Status i skrivende stund er, at den renoverede møllehat er sat på plads, og de nye møllevinger forventes monteret i januar. Sammen med gentagne kalkninger af facaden skulle det sikre, at møllen står flot til markering af genforeningen samt 100-året for overdragelse af Dybbøl Mølle som selvejende institution fra de danske soldaterforeninger.

 

Genetablering af Monumentpark

På grund af råd i kanonlavetter og bænke mm. har Monumentparken omkring flagmasten været i depot, da der ikke har været midler til at vedligeholde de udstillede genstande. Samlet behov for retablering af Monumentparken er kr. 400.000. Dette behov er således i skrivende stund ikke inddækket.

 

Dybbøldagen 2020 bliver udvidet

I 1920 blev Dybbøl Mølle overdraget som selvejende institution fra de danske soldaterforeninger.

100-året for denne overdragelse markeres den 18. april 2020 sammen med Dybbøldagen, som får et udvidet program med taler af bl.a. MF og fhv. minister Bertel Haarder og Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup.

Opfordring til deltagelse rundsendes til alle foreninger.