Hjem > Status Dybbøl Mølle

Status Dybbøl Mølle

 

Jubel på Dybbøl Banke – endelig lykkedes det:

Dybbøl Mølle er på Finansloven med 400.000 kroner årligt over de næste to år

 

Af Keller Nielsen

 

I mange år har den selvejende institution Dybbøl Mølle kæmpet for at komme på Finansloven. Ønsket har senest været udtrykt som et årligt beløb på 400.000 kroner, som skulle bruges til løbende vedligehold. For finansåret 2019 lykkedes det som bekendt at blive optaget på Finansloven med et samlet beløb på tre mio. kr. med henblik på at renovere møllen forud for markeringerne i anledning af 100-året for Genforeningen. Pengene faldt på et tørt sted, idet møllen var voldsomt forsømt vedligeholdelsesmæssigt. Resultatet er, at møllen nu præsenterer sig pænt med blandt andet nye vinger og nymalet facade. Men der er fortsat mangler og ønsker i den samlede vedligeholdelse, som det ikke har været muligt at inddække.  

Nu er det endeligt – efter mange års bestræbelser – lykkedes møllen at sikre sig optagelse på Finansloven for 2021 og 2022 med 400.000 kroner hvert år.

- Det er fantastisk, at det er lykkedes at komme på Finansloven; i første omgang for to år. Så det er da et stykke ad vejen, men vi skal permanent på Finansloven, hvis vi skal sikre møllen. Det er vores mål, siger Bjørn Østergaard, der er leder af Historiecenter Dybbøl Banke.

Han havde sammen med formanden for Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke, Jens Peter Rasmussen, foretræde for Kulturudvalget i Folketinget for godt et år siden. Her bad de om et årligt beløb på 400.000 kroner. Resultatet af årets finanslovsforhandlinger blev således, at den historiske mølle får 400.000 kroner på Finansloven de to kommende år.

- Det betyder, at vi kan gennemføre nødvendig vedligeholdelse af møllen og de to hektar rundt om møllen, siger Bjørn Østergaard.

Mekanik og trapper

Dybbøl Mølle afsluttede sidste år et stort renoveringsprojekt til 3,5 millioner. De kommende år skal der arbejdes med flagbastionen, mekanikken i møllen og de indvendige trapper samt rundgangen, somskal males. Desuden ønsker møllen at genetablere de kanoner, der stod uden for møllen, men den renovering er der ikke penge til lige nu.

- Vi fortsætter arbejdet og kontakten til partierne i Folketinget. Heldigvis har der været bred opbakning fra stort set alle partier. Derfor er vi fortrøstningsfulde med hensyn til at komme permanent på Finansloven, siger Bjørn Østergaard.

I september 2020 var møllen ikke med i regeringens finanslovsforslag. Borgmester Erik Lauritzen henvendte sig efterfølgende til Kulturministeren og Folketingets Kulturudvalg med ønsket om at sætte nationalsymbolet på Dybbøl Banke på Finansloven. Også Venstre afsatte en million kroner om året til drift, vedligehold og formidling til møllen i partiets finanslovsforslag.

Det er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, der nu har indgået en finanslovsaftale, som sikrer nationalsymbolet de kommende to år.

Dybbøl Mølle

Dybbøl Mølle Blev bygget i 1744 som træmølle, og den blev drevet som erhverv frem til 1984. Møllen brændte omkring år 1800 og igen i 1935. Møllen blev bombet og ødelagt i både første og anden slesvigske krig i 1849 og 1864.

Dybbøl Mølle blev i 1920 overdraget af de danske soldaterforeninger til den selvejende institution Dybbøl Mølle, som altså i 2020 kunne fejre 100-års jubilæum midt under coronakrisen.