Hjem > Sikringsstilling Nord

Sikringsstilling Nord

 

Sikringsstilling Nord
Den glemte historie - for 100 år siden


Af Keller Nielsen
I år er det 100 år, siden det Det Tyske Rige havde planlagt at iværksætte en uindskrænket ubådskrig mod Storbritannien. Ubådskrigen skulle begynde i februar 1917. Den tyske ledelse var godt klar over, at dette kunne føre til, at de to neutrale lande, Danmark og Holland, ville slutte sig til de allieredes side, og at det indebar risiko for et britisk angreb fra hollandsk eller dansk territorium. Der lå også en hemmeligt stemplet underhåndsaftale mellem England og Frankrig fra 1905, som sagde, at såfremt Frankrig blev angrebet af Tyskland, ville briterne landsætte 100.000 mand i Jylland. Derfor besluttede tyskerne, at grænseområderne til Holland og Danmark skulle lukkes effektivt, før ubådskrigen blev indledt. I Danmark førte det til etablering af den feltbefæstningslinje, som vi i dag kender som Sikringsstilling Nord.
Når man i dag færdes på tværs af Sønderjylland fra Hoptrup i øst til Skærbæk i vest, kan man mange steder finde rester af sprængte eller intakte betonbunkere fra Sikringsstilling Nord. Til trods for, at det kun er 100 år, siden begivenhederne fandt sted, er vores viden om forsvarslinjen imidlertid meget mangelfuld, idet der kun er bevaret meget få samtidige kilder vedrørende stillingen, idet de tyske arkiver blev ødelagt under 2. Verdenskrig, og idet stillingen aldrig kom i anvendelse. Dette har medført, at forsvarslinjen og dens historie har været glemt i en lang periode, indtil nu afdøde ingeniør Mogens Scott Hansen fra Sønderborg i 1970’erne fattede interesse for stillingen. Han gennemførte et stort og grundigt registrerings- og opmålingsarbejde, herunder fandt en del ikke registrerede anlæg. Disse var ikke blevet opdaget, da man efter genforeningen med ingeniørenheder søgte at kortlægge og destruere anlæggene i linjen, således at den ikke kunne anvendes igen.
Det er således primært Mogens Scott Hansens fortjeneste, at vi i dag har relativt godt kendskab til forsvarslinjen.
I 1994 etablerede det daværende Sønderjyllands Amt adgang til en række anlæg i stillingen ved frilægning af udvalgte bunkere, anlæggelse af stier og opsætning af informationsavler, hvorefter det var tanken, at kommunerne skulle vedligeholde anlæggene. Dette skete imidlertid ikke, og anlæggene groede igen til. Efterfølgende har kommunalreformen ikke bidraget til øget fokus på stillingen.
Siden 2010 har Museum Sønderjylland i samarbejde med kommunerne og gennem stor indsats af frivillige haft fokus på en forbedret formidling. Store dele af stillingen er i dag således tilgængelig og absolut et besøg værd, idet der er mulighed for guidede ture via de frivillige guider, som har deres udgangspunkt i Agerskov.
Selve stillingen var ganske imponerende bestående af ca. 900 betonanlæg med tilhørende broer, anlæg til opstemning af åerne, jernbanelinjer, telegrafer og signalblinkanlæg, som over en strækning på 50 km endte med at blive en af Europas stærkeste befæstningslinjer. Stillingen bestod af otte store kanonbatterier med ni store skibskanoner, godt 30 mindre batterier med mere end 100 kanoner og dertil en stor mængde bunkere til revolverkanoner og maskingeværer, alt bag brede spærringer af pigtråd og løbegrave. Den mest imponerende, største og kendte kanonstilling er nok Gammelskov Batteri umiddelbart øst for Agerskov med to af de store skibskanoner. Stillingerne blev bygget af straffefanger ledet af militære pionerer. Straffefangerne boede i 15 baraklejre spredt på tværs af Sønderjylland og var delt op i kompagnier á 250 mand.
Selv om anlægget var tysk og beregnet til at imødegå en allieret styrke fra nord, er det en
historie om den sønderjyske landsdel og Danmark, som fortjener at blive fortalt i dag. Og der er
vel ikke nogen bedre anledning end at gøre opmærksom på denne historie i 100-året for
stillingens ibrugtagning. Og selv om man fra dansk side har prøvet at ødelægge og sprænge
anlæggene, er der stadig en del intakte og begrænset ødelagte anlæg, som fortjener et besøg.
Man kan benytte sig af guiderne, men man kan også ved selvstudium tilegne sig tilstrækkelig
viden til at få et godt udbytte af et besøg.
Det er bare med at komme derud i den sønderjyske natur.