MANGLER HEADING > Referat generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2017


Generalforsamlingen startede med, at de 42 deltagere samledes ved Mindemuren for Slesvigske Fodregiment. Her lagde pr√¶sident Keller Nielsen en  smuk buket blomster fra Foreningen.   

 

Herefter samledes deltagerne ved Mindetavlen for de faldne. Her lagde tidl. præsident og æresmedlem Knud Hansen ligeledes en smuk buket fra Foreningen.

 

Endelig lagde Carl A. Duch en smuk buket blomster fra Foreningen ved Mindestenen for faldne i international tjeneste efter 1948.

 

Efter h√łjtideligheden ved Mindemur/tavle/og -sten m√łdtes vi i Parolesalen, hvor foreningens fane blev f√łrt ind. Pr√¶sidenten mindedes alle de, der i √•rets l√łb var g√•et til Ryes Brigade med et Ingen n√¶vnt  ingen glemt  √¶ret v√¶re Deres minde.

 

Pr√¶sidenten b√łd derefter velkommen til den 42 mand store forsamling og udtrykte gl√¶de over den store interesse for generalforsamlingen og s√• frem til et godt m√łde. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke for en god kammeratlig fredag aften i regi af Pr√¶sidiet.

 

Generalforsamlingen indledtes traditionen tro med sangen T√¶t ved hellig Ansgars Kirke. 

 

Valg af dirigent.

 

Præsidenten foreslog på Bestyrelsens vegne statsaut. rev. Leo Hansen, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede Generalforsamlingens lovlige indvarsling samt beslutningsdygtighed.

 

Beretning for 2016.

 

Præsidenten indledte sin beretning med at minde om, at han jo blev valgt som Præsident for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening på generalforsamlingen sidste år, - men valgt in absentia idet han var udstationeret i England, hvorfra han blev pensioneret med udgangen af 2016. I hans fravær har Knud Hansen reelt

varetaget hvervet som Præsident.

 

Men nu er jeg her og vil g√łre mit bedste for foreningen, fortsatte Pr√¶sidenten.

Jeg er vokset op, men ikke f√łdt, i S√łnderborg. Jeg er indkaldt til Slesvigske Fodregi- ment i 1978 (studenterhold). Efter afgang fra H√¶rens Officersskole i 1983 kom jeg til Slesvigske Fodregiment, som jeg tilh√łrte, indtil jeg blev udn√¶vnt til oberstl√łjtnant i 2000, hvor jeg blev chef for Opklaringsbataljonen ved  Jydske Dragonregiment. Jeg har haft tjeneste i Haderslev i mange perioder i underafdeling, bataljon, brigade- og divisionsstab, hvor jeg sluttede som stabschef ved Danske Division og garnisonskom- mandant i Haderslev i to perioder indtil sommeren 2013.

 

Jeg har v√¶ret udsendt til Cypern, Bosnien, Kosovo og Liberia i Afrika. Jeg har som chef for den Internationale Operationsafdeling i H√¶rens Operative Kommando haft ansvaret for h√¶rens udsendelser til bl.a. Irak og Afghanistan.  Jeg var chef for Total- forsvarsregion Syd og kommandant i Odense i perioden 2006-09. Al min tjeneste har v√¶ret fokuseret om chefvirke og operativ stabstjeneste som operationsofficer og CH/O p√• alle niveauer.

 

Vi har stadig vores hus i Starup fortsatte Pr√¶sidenten, som vi har haft i 30 √•r, og hvor min hustru var l√¶rer i mere end 30 √•r, men vi er efter hjemkomst fra England flyttet til Sandager ved Flensborg Fjord. Mit hjerte br√¶nder for alt, som er s√łnderjysk, som har med vores gamle regiment og Haderslev Kaserne at g√łre.

 

Det er derfor ogs√• en stor √¶re og med stor ydmyghed, jeg tog imod valget som Pr√¶sident, sluttede Keller Nielsen denne del af sin beretning.  

 

Pr√¶sidenten fortsatte sin beretning med at notere forsvarets konstante omstilling. I mange √•r har √łkonomien dikteret rammerne for forsvaret og forsvarets kapaciteter, tilsyneladende med begr√¶nset skelen til verden omkring os. Det bliver sp√¶nende at f√łlge udviklingen i en verden, som er pr√¶get af en sikkerhedsm√¶ssig uvished og opbruds-tendenser i en grad, som vi ikke har set i mange √•r. Om dette under p√•virkning af kravene fra USA vil √¶ndre dansk forsvar i n√¶vnev√¶rdig grad, kan kun tiden vise.

 

For os som soldaterforening er det en gave at have rammer som disse p√• Haderslev Kaserne. Vi kan kun h√•be p√•, at det forts√¶tter. Der er en del af vore s√łsterforeninger, som ikke har en kaserne som ramme for deres aktiviteter og det er en stor udfordring for dem.

 

I 2017 vil forberedelserne til n√¶ste forsvarsforlig blive gjort. Jeg har ikke indblik i forberedelserne, men i S√łnderjylland stiger beredskabet altid, n√•r et nyt forlig n√¶rmer sig. Desv√¶rre n√•ede vi ikke at f√• k√łrt alt det tunge skyts i stilling ved sidste forlig, og  selv om der ikke var indikationer f√łr langt henne i processen kostede det S√łnderborg Kaserne, - og det i 150 √•ret for Slaget ved Dybb√łl Banke. Vi m√• alts√• ikke tage noget for givet, og vi skal alle v√¶re klar til at deltage i den demokratiske proces. Vi m√• ikke affinde os med, at s√•kaldte regnedrenge i K√łbenhavn med begr√¶nset kendskab til, hvad der ligger vest for Valby Bakke, bestemmer, hvorledes Danmark skal udvikle sig. S√• ved vi godt, hvor det hele ender.

 

Vi ved s√•ledes ikke, hvad fremtiden vil bringe for S√łnderjylland og Haderslev Kaserne, men min opfordring skal v√¶re, at I alle orienterer jer mod det forligs- forberedende arbejde. P√• Haderslev Kaserne er der to operative stabe, Danske Division og 1. Brigade, samt Hovedkvartersbataljonen fra Telegrafregimentet. Det er gl√¶deligt, at der fortsat indkaldes v√¶rnepligtige i Haderslev, og at antallet er steget. Vi skal have afklaret, hvorledes tilgangen til disse v√¶rnepligtige h√•ndteres. Jeg mener, vores forening har gjort det rigtige i forhold til at markere Bedste Kammerat. Det vil jeg bl.a. dr√łfte med Telegrafregimentets nye chef, oberst S√łren

Andersen, som i √łvrigt bor i Haderslev. De i Haderslev v√¶rende hjemmev√¶rnskompagnier er nu samlet p√• kasernen. Garnisonskommandanten er stadig oberst Peer Sander Rouff, og det er en gl√¶de at f√łlge hans virke og at samarbejde med ham. Kasernemajoren, Ole Lehmann Nielsen, er g√•et p√• pension og vil blive afl√łst af major Henning Dons, n√•r han kommer hjem fra Afghanistan. Henning Dons er gammel slesviger og en god kending i Haderslev.

 

Som n√¶vnt er jeg f√łrst nu for alvor med i Foreningens liv, - men Foreningen har naturligvis k√łrt fint det sidste √•r med en s√¶rdeles erfaren bestyrelse. 2016 blev et mere normalt √•r efter 100 √•rs jubil√¶et i 2015. Der har v√¶ret afholdt fire bestyrelsesm√łder og to m√łder med kontaktpersoner fra de tidligere lokalafdelinger. Kontakten til alle dele af landet er s√¶rdeles vigtig, og jeg h√•ber meget, at vi kan holde fast i denne struktur.

 

P√• arrangementssiden skal n√¶vnes generalforsamlingen den 27. februar med kontakt- udvalgsm√łde aftenen f√łr, hvor Foreningens mange√•rige Pr√¶sident, Knud Hansen officielt tr√•dte tilbage. I maj gennemf√łrtes jubilarst√¶vnet, - et godt arrangement efter den s√¶dvanlige skabelon. I juni  var Forsvarets Dag p√• Kronborg. Det giver genklang p√• Sj√¶lland, at vi kan sende en busfuld s√łnderjyder til Kronborg hvert √•r, og det minder om oprindelsen af dagen som et oprindeligt soldaterforeningsarrangement for vores regiment. F√łdselsdagsarrangementet til markering af regimentets f√łdselsdag den 1. oktober blev ogs√• gennemf√łrt traditionelt og naturligvis p√• en fredag, s√• vi kan f√• gl√¶de af SMUK.

 

Ogs√• traditionen tro har vores Forening deltaget i mange mindearrangementer i S√łnderjylland og i lokale arrangementer med kontaktpersonerne. I kender dem alle: 9. april, 18. april ved Dybb√łl, Christiansfeld 23. april, befrielsen 4. og 5. maj, Bjerning-dagen i juni, flagdagen 5. september, 11. november i Haderslev og Aarhus og endnu flere.

 

Medlemstallet  er naturligvis et omr√•de, hvor vi i stigende grad bliver udfordret, da vi ikke har et regiment med v√¶rnepligtige til at f√łde os. Denne udfordring g√¶lder imidlertid ogs√• foreninger, der stadig har en aktiv f√łdek√¶de (bortset fra De Danske Garderforeninger). Imidlertid n√¶rmer alle de indkaldelseshold, som regimentet havde i 90√•erne, sig nu 25 √•rs jubil√¶um (de f√łrste var jubilarer sidste √•r). Der m√• v√¶re et rekrutteringspotentiale her. Desuden m√• vi ogs√• gerne kigge bredere, uden at det skal opfattes, som om vi g√łr p√• hugst hos andre.

 

Vores Forening kommunikerer via to prim√¶re medier, foreningsbladet Slesvigeren og vores hjemmeside. Desuden har vores webmaster, Freddy √ėrnskov, ogs√• oprettet en Facebook-side.

 

Foreningsbladet Slesvigeren redigeres fortsat af redakt√łr Helge Moosmann, - og Finn Lyster l√łser korrektur. Selv om det er dyrt og en stigende √łkonomisk udfordring at udgive vores eget blad, er det en livsnerve til en del af vore medlemmer. Det er derfor hjerteblod at holde fast i Slesvigeren. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i vore medier, hvad enten det er hjemmesiden eller bladet, s√•ledes at relevant information og gode historier eller begivenheder kan deles med kammeraterne. Da Slesvigeren som n√¶vnt er dyr, vil jeg ogs√• gerne anmode om hj√¶lp til at skaffe annonc√łrer til bladet.

 

Tak !!  Jeg vil gerne slutte af med at takke Knud Hansen for hans mange√•rige og enest√•ende indsats. Jeg vil ogs√• her n√¶vne Bjarne Kock og Finn Lyster, som har st√•et last og brast med Knud i hele hans regeringstid.

Tak til jer  medlemmerne som det hele handler om. Det hele er for jer, og jeg ser frem til at modtage jeres bidrag og tilbagemeldinger, s√• vi fortsat kan udvikle Foreningen sammen.

Og endelig en stor tak til Haderslev garnison for stor velvilje og st√łtte.

Jeg vil ikke love jer, at jeg vil v√¶re  pr√¶sident i 25 √•r som Knud, - men jeg l√łber ikke af pladsen lige med det samme.

 

Kasserer Finn Lyster gennemgik det reviderede regnskab, der balancerede med kr.

239.651,07 ved et underskud på kr. 26.734,38. Status balancerer på kr. 456.616,58 og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Det fremlagte budget for 2017 udviser ved en driftsbalance på T kr. 185 et drifts- underskud på T kr. 61. Det budgetterede negative resultat er belastet af driftstilskud til Slesvigeren på T kr. 134 og ved annonceindtægter på Tkr. 45. Budgettet blev taget til efterretning, - og der blev udtrykt anerkendelse for kassererens forvaltning af hele kassererfunktionen.

 

F√łlgende valg blev foretaget:

 

Vicepræsident Henning Juhl, 2 år

 

Kasserer Lars Hyrup (ny valgt), 2 år

 

Sekretær Finn Lyster, 1 år

 

Bestyrelsesmedlem Freddy √ėrnskov, 2 √•r

 

2 suppleanter til bestyrelsen:

1.     suppl. Niels Krab, 1 √•r

2. suppl. Helmer Knudsen, 1 år

 

2 revisorer og 1 rev.suppl.:

Revisor Karl Gustav Putz og revisor B√łrge Otte, 1 √•r

 

Revisor suppl. æresmedlem

Knud Hansen, 1 år

 

Fanebærer og reservefanebærer:

 

Hoved fanen/Fanebærer

Anton  Petersen, 1 √•r

Hoved fanen/Reservefanebærer Finn Lyster, 1 år.

 

Under dagsorden pkt. Eventuelt tog Præsidenten ordet og rettede en stor og varm tak til nu afgåede sekretær Bjarne Kock og den afgåede kasserer og ny tiltrådte sekretær Finn Lyster for deres engagerede, ihærdige og loyale indsats til gavn for vor soldaterforening og overrakte præsidiets tak i form af æresmedlemsbevis samt gave i form af en glasstatuette med inskription.

 

Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med sangen  N√•r pligterne kalder.

 

Præsidenten motiverede et Kronborg bum samt et trefoldigt leve for Foreningen.

 

Herefter f√łrtes fanen ud og Generalforsamlingen 2017 var slut kl. 12,00.

 

Referent Bjarne Kock.