Præsidentens nytårshilsen

Præsidentens nytårshilsen

Vi er ankommet til 2020 – et af de mest begivenhedsrige år, når det kommer til nationale og lokale markeringer.

2020 er især året, hvor vi fejrer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Dette beskrives flere steder i dette nummer af Slesvigeren og markeres ved et utal af begivenheder over det ganske land, kulminerende med Dronningens rejse gennem Sønderjylland 10. til 12. juli med bl.a. en stor folkefest på Dybbøl den 11. juli. Men det er også året, hvor vi markerer 80-året for Danmarks besættelse den 9. april 1940 og 75-året for lysets ankomst med befrielsen den 4./5. maj 1945. Det vil kunne mærkes de steder, hvor disse begivenheder markeres. Bl.a. i Aalborg, hvor kornet Frode Munch Vesterby ligger begravet på Almen Kirkegaard, gøres der i år ekstra meget ud af markeringen den 9. april, og det vil være med deltagelse af en delegation fra Slesvigske Fodregiment.

I år er det også 100 år, siden de danske soldaterforeninger overdrog Dybbøl Mølle til en selvejende institution. Dette hænger naturligvis snævert sammen med Genforeningen og markeres den 18. april med et udvidet program ved den nyrenoverede Dybbøl Mølle med taler af bl.a. MF og fhv. minister, Bertel Haarder, og Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup. Endvidere vil der være åbning af en ny udstilling om og på Dybbøl Mølle.

I sidste nummer af Slesvigeren omtalte jeg markeringerne i Aarhus den 11. november, som man har besluttet at ophøre med efter 100-års markeringen i 2018. Jeg omtalte denne beslutning som respektløs og arrogant over for de mange, som mistede deres liv, og de mange, som måtte lide herunder – respektløst over for en hel landsdel, som måtte aflevere deres unge mænd til krigen. Jeg nævnte, at i Sønderjylland vil vi aldrig glemme og altid mindes, og jeg spurgte: ”Har Aarhus fortjent at have monumentet i Mindeparken”. Jeg nævnte røster om, at Rotunden og monumentet bør flyttes til Sønderjylland, hvor det retteligt hører hjemme – og at Gråsten Slotspark er blevet foreslået. Jeg har kun modtaget positive tilbagemeldinger på denne tilgang – men ingen fra Aarhus eller det ”officielle” Danmark.

Jeg vil også her byde velkommen hjem til vores regimentschef, oberst Lars Mouritsen, efter et halvt års udstationering i Irak.

Jeg ønsker alle et godt nytår og et begivenhedsrigt 2020.

Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen