Hjem > Orientering fra Præsidenten

Orientering fra Præsidenten

 

 

 

Kære soldaterkammerater.

Selv i en vanskelig tid er det vigtigt, at vi kigger fremad og søger løsninger. Corona har tvunget Danmark i knæ, når det gælder foreningslivet, men det bliver hverdag igen med mulighed for at mødes og deltage i arrangementer. Vi skal blot have tålmodighed lidt endnu. Imens forbereder vi os til den dag, det sker.

For soldaterforeningen er det magtpåliggende, at vi kan kommunikere med vore medlemmer. Og her er Slesvigeren grundpillen, og det har bladet været gennem mere end 100 år. Selv i vores moderne hverdag vi erkende, at vi ikke udelukkende kan basere vores kommunikation på digitale medier som hjemmeside, mails og sociale medier. Vi er afhængige af et trykt blad. Men Slesvigeren er – og skal være – meget mere end et foreningsblad. Slesvigeren har gennem mange år været regimentets tjenestestedsblad. Det ophørte imidlertid, da regimentet blev nedlagt med udgangen af 2000, og soldaterforeningen overtog ansvaret for bladet. Det er derfor særdeles glædeligt, at vores regiment igen bidrager til at gøre Slesvigeren levende og relevant for også det tjenstgørende personel. Tak til vores regimentschef, oberst Lars Mouritsen, og regimentets personel for at tage ansvar for bladets indhold. Redaktionen har modtaget særdeleks positive tilbagemeldinger på det seneste nummer af Slesvigeren, hvor der var fremragende artikler om livet ved vores regiment.

I skrivende stund ved vi ikke, hvornår samfundet bliver åbnet i en grad, som tillader, at vi kan afholde vore traditionelle arrangementer og deltage i regimentets ceremonielle aktiviteter. Vi satser imidlertid på, at det i løbet af efteråret igen bliver muligt at gennemføre arrangementer, idet en forudsætning herfor vil være, at vi alle er vaccinerede, og at vi kan få adgang til Haderslev Kaserne. Såfremt regimentets fødselsdag afholdes efter den traditionelle skabelon den 1. oktober, planlægger vi at holde generalforsamling lørdag den 2. oktober. Vi har endnu ikke sat dato på jubilarstævnet, idet vi afventer en melding fra regering og sundhedsmyndigheder.

De mange udestående markeringer i anledning af 100-året for Genforeningen hænger også i en tynd tråd, idet jeg imidlertid er sikker på, at der kommer en stor national markering på Dybbøl, når situationen tillader det.

Indtil vi vender tilbage til den hverdag, vi alle savner, må vi klare os med de elektroniske medier, idet jeg glæder mig usigeligt til at møde jer fysisk til mange gode aktiviteter og arrangementer.

Pas godt på jer selv og hinanden indtil da.

 


Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen