Hjem > Opråb fra Ib Snoer

Opråb fra Ib Snoer

 

Kære medlemmer bosiddende på Sjælland.

Som formand for vort kontaktudvalg henvender jeg mig igen til jer for at bede om jeres hjælp til at få løst et vanskeligt problem.

Først og fremmest vil jeg takke jer for jeres medlemskab af vor forening. Hver eneste kyndig stemme i dagens debat om Forsvarets mål og midler er guld værd. Hver eneste, der kan fortælle unge kvinder og mænd om vort regiment, er med til at gøre Slesvigske attraktivt for potentielle værnepligtige.

Det er ingen hemmelighed, at kontaktudvalget for sjællænderne, Jørgen Graakjær og undertegnede, er kommet godt op i årene. For at sige det, som det er, har vi taget fat på vores formentlig sidste tiår i denne verden. Vi må erkende, at det kniber så meget for os at deltage i møder og begivenheder, hvor lidet anstrengende de end måtte være, at vi må sige slut.

Hvad er der egentlig at lave som kontaktudvalg for sjællænderne?  Ja, vi er medlemmer af præsidiet, og der er to præsidiemøder om året på kasernen i Haderslev, et i forbindelse med den ordinære generalforsamling i februar måned og et forud for regimentets fødselsdag omkring 1. oktober. På præsidiemøderne fremlægges en slags status for de enkelte kontaktområder, og løsninger for opståede spørgsmål søges. Rejse og ophold de pågældende 2 dage er uden udgift for præsidiemedlemmerne. Desuden bliver vi inviteret til de store mærkedage, 9. april samt lysfest og takke-og mindegudstjeneste 4. og 5. maj. Vi er også særdeles velkomne til Bjerning dagen den 30. juni. Det er absolut en oplevelse at komme til mindedagene, men det er selvfølgelig ikke helt billigt med rejse og overnatning.

Her på Sjælland er flagskibet Forsvarets Dag på Kronborg. Det forventes, at vi koordinerer sønderjydernes deltagelse med udvalget for dagens arrangement samt sørger for kransebånd i regimentets farver. Formanden for udvalget redegør i sin velkomst altid for forbindelsen mellem det nuværende arrangement og 2. regiments Kronborgdag.

Vi har samarbejde med KSS, Københavnske Soldaterforeningers Samvirke, og med D.A.D.V., De Allieredes Danske Vaabenfæller. I videst muligt omfang lader vi meddelelser om diverse begivenheder i såvel KSS´s som D.A.D.V.´s regi af særlig interesse for os gå videre til vore medlemmer.

Endelig må vi ikke glemme, at vi stadig har 3 af de helt gamle afdelingsfaner, der stammer fra 2.regiments Soldaterforening i foreningens storhedstid i 1920 ’erne, i vor besiddelse, men vi har ingen til at gå eller stå med dem. Det er faktisk en skam, for de smukke gamle faner med de   historiske broderier vækker berettiget opsigt.

 

 

 

 

Hvad gør vi? Jeg vil være taknemmelig for råd og meningstilkendegivelser. Selvfølgelig vil det glæde mig særdeles, hvis en eller 2 afløsere ville melde sig på banen.

Med de bedste hilsener                   jeres           Ib Snoer