MANGLER HEADING > Kammerater.

Kammerater.


Har du noget du vil fortælle gamle soldaterkammerater eller du har efterlysning af nogle tiddligere soldaterkammerater kan du f� det p� denne side.

Du skal blot meddele mig , hvad der skal stå, så skriver jeg det.

Min mailadresse er foernskov@bbsyd.dk eller du kan bruge foreningens facebook side, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.

Venlig hilsen

Freddy Ørnskov

Webmaster