Hjem > Isteddagen den 25.juli 2019

Isteddagen den 25.juli 2019

 

Isteddagen den 25. juli 2019

Af Keller Nielsen

 

Slaget ved Isted den 25. juli 1850 blev igen i år markeret på værdig vis på Flensborg Gamle Kirkegård med faner, kranselægning og en inspirerende og tankevækkende tale ved chefredaktøren for Flensborg Avis, Jørgen Møllekær. For første gang i mange år kunne chefen for Slesvigske Fodregiment, oberst Lars Mouritsen, lægge regimentets krans ved oberst Trepkas grav. Ceremonien afsluttedes med et vel dækket kaffebord på Generalkonsulatet i Flensborg, hvor generalkonsul Kim Andersen og hustru Birte med stor gæstfrihed beværtede i det nyrenoverede konsulat, og hvor det fine vejr tillod, at kaffebordet kunne nydes i haven.

På Flensborg Gamle Kirkegård ligger en række krigergrave, idet ca. 2.400 danske soldater er begravet her, herunder generalmajor Schleppegrell og oberst Læssøe, som begge faldt ved Isted. Set med slesvigerøjne er det også værd at notere, at chefen for 13. Bataljon, oberst Trepka, ligger begravet her. Trepka udmærkede sig med heltemodig optræden både ved Bjerning den 30. juni 1848 (hvor Mads Christian Olsen faldt (Bjerningdagen)) og den 25. juli 1850, hvor oberst Trepka faldt ved Øvre Stolk, ramt af en kugle i brystet. Oberst Trepka blev anset som en af hærens mest talentfulde og kundskabsrige officerer og var udset til at afløse oberst Læssøe som stabschef i division Schleppegrell. Det nuværende personel i 13. Bataljon træder således i store sko, men det er bataljonschefen helt sikkert bevidst om, og de stolte traditioner giver en flot grobund for korpsånd.