Hjem > III BTN træf 2021

III BTN træf 2021

 

III Bataljon/Slesvigske Fodregiments træf den 10. september 2021

 

Af Knud Hansen

 

Så lykkedes det endeligt.

Vi ”gamle” i III Bataljon kunne igen mødes.

I 2020 blev vort træf aflyst på grund af coronarestriktioner.
Det var planlagt til Haderslev Kaserne, men her var der forbud mod ”civilister” på kasernen,
så træffet blev aflyst.

Så i år kunne vi igen mødes. Det blev aftalt til weekenden 10.-11. september på Haderslev Kaserne.
Men AK!!!!!!!
På grund af megen aktivitet på kasernen kunne der ikke skaffes overnatningsmuligheder.
Så, blev det igen en aflysning???
Nej !!!! Det blev aftalt til et 1-dages træf.

Fredag den 10. september kl. 10.00 mødtes vi på kasernen.
18 tidligere medlemmer af III BTN havde tilmeldt sig, og vi mødtes i den nyrenoverede sergentmesse, som var den eneste mulighed for lokale til rådighed.
Der blev vi om formiddagen briefet af stabschefen for XIII Lette Infanteribataljon, major Joakim Skovgaard, om uddannelsen og opbygningen af den nye bataljon.
Og jeg skal hilse og sige, at der er drøn på med opbygningen af det nye lette infanteri med opgaver i ind-og udland.
Efter frokosten fortalte oberst Lars Mouritsen om ”Rigets tilstand”.
Derefter førte seniorsergent Morten Breum os rundt på Haderslev Kaserne i den nye SLFR tid.
Kasernen ombygges nu til den nye personelopbygning, hvor personellet er kontraktansatte konstabler. Disse bor uden for kasernen, men har al deres udrustning liggende klar på kasernen.
De mandskabsstuer, vi kendte til, er nu ombygget til skabe med udrustning, baderum og omklædning.
De eneste, der bor på kasernen, er de værnepligtige, som gennemfører den fire måneder lange Hærens Basis Uddannelse (HBU) (tidligere kaldt ”rekrutter”).
Vi fik også forevist deres personlige materiel og våben. Desuden forevistes de køretøjer, som et kompagni bliver omskolet til inden deres udsendelse i international tjeneste i Irak her sidst på året.

Derefter fik vi forevist lokalet til garnisonsmuseet – som ikke længere er i kælderen, da den nye konstabelmesse nu er indrettet der.
Museet skal opbygges på førstesalen i bygningen bag ved hovedvagten, hvor det tidligere munderingsdepot var.
Det er et meget stort lokale. Nu skal det bare opbygges. Det bliver spændende at besøge, når det bliver færdigt.

Vort træf blev afsluttet med spisning i Sergentmessens ”Gule Stue”, som er nyrenoveret med Slesvigske Fodregiments farver i loftet. En dejlig middag i godt selskab og i fine rammer.

Men vi savnede vor aftenhygge efter middagen, som sergentmessen jo i den grad lægger op til. Da vi ikke kunne overnatte, og mange skulle køre langt for at komme hjem, må vi have det til gode. Det må komme i 2022.

En dejlig dag sluttet i kammeratligt samvær.