Hjem > Haderslev kasernes venner

Haderslev kasernes venner

 

Haderslev, den 30. januar 2020.
 
 
Generalforsamling – Haderslev Kasernes Venner
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Haderslev Kasernes Venner, som afholdes: Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00 (kom i god tid) i Parolesalen på Haderslev Kaserne, Louisevej 2A, 6100 Haderslev
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge samt fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent. 4. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen samt suppleant. På valg er: • Finn Wohlert modtager genvalg • Bo Jørgensen modtager genvalg • Alex Bødiker modtager genvalg • Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Gellert som suppleant 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 7. Eventuelt.
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest 14 dage før generalforsamlingen sendes til bestyrelsesformand Ole Aaris, Råkærvej 34, 6100 Haderslev eller på mail til ole@aaris.dk.
 
Før generalforsamlingen vil redaktør Mads Sandemann, JydskeVestkysten interviewe hhv. oberstløjtnant Bjarne Lomborg, Chef for Kampflyafdelingen i Flyvevåbnet, og Hans Chr. Schmidt, MF Venstre. Mads Sandemann vil stille spørgsmål om selve flyet og valget af dette til Bjarne Lomborg, medens de mere politiske spørgsmål omkring støj, proces for erstatninger mv. bliver stillet til Hans Chr. Schmidt. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål fra salen i den udstrækning tiden tillader. 
 
Vi serverer ostemad, kaffe og en øl/vand
 
På grund af sikkerhedsforanstaltningerne med adgang til kasernen kræves der tilmelding med navn og adresse. Det kan ske til bestyrelsesmedlem Alex Bødiker, alexbodiker@gmail.com eller telefon 29478401 senest den 26. februar.
 
Vi minder høfligt om, at det er tid til at forny kontingentet på kr. 100, der kan betales på MobilePay 98773 eller konto nr. 2207-0715919990. HUSK navn, e-mail, adresse.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Haderslev Kasernes Venner