Hjem > Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

 

10,00  -  10,20       Buketlægning ved Mindetavlen på kasernens sydmur.

                               Do.                 -     Mindestenen for faldne i International tjeneste

                                                            efter 1945. (indre kasernegård)

                        

10,20  - 10,30        Samling i Gottorpsalen

 

10,30  -                  Fanen føres ind.

                              Velkomst ved Præsidenten og mødet indledes med en sang.

                              Generalforsamling i h.t. den udsendte dagsorden.

                              Mødet afsluttes med en sang og fanen føres ud. 

                               Tilmelding 

                               til sekretæren - senest tirsdag den 11. februar 2020.

                                tlf. 74525979/28314241 – mail: llstr@post12.tele.dk

 

 

 

Dagsorden for generalforsamling, lørdag den 22. februar 2020

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Præsidentens beretning.

 

 1. Foreningens regnskab for år 2019 til godkendelse.

 

 1. Foreningens budget for år 2020 til orientering

 

 1. Fastsættelse af næste års kontingent (2021)

*     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 250,00.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

   

 1. Valg til bestyrelsen.

Lige år

Præsident Keller Nielsen                            modtager genvalg

Finn Lyster                                                  modtager genvalg

Freddy Ørnskov                                           modtager genvalg

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 2. suppleant Niels Krab modtager genvalg
 3. suppleant Helmer Knudsen modtager genvalg

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisor Karl Gustav Putz                             modtager genvalg

Revisor Børge Otte                                       modtager genvalg

Revisorsuppleant Knud Hansen                   modtager genvalg

 

 1. Valg af fanebærer og reservefanebærer.

Fanebærer Hovedfanen/

Reservefanebærer Hovedfanen/Finn Lyster modtager genvalg

 

 

Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.

Valgene under punkt 8, 9 og 10 gælder for 1 år.

            

             Keller Nielsen, præsident                                  Finn Lyster, sekretær