Hjem > Generalforsamling 2018 

Generalforsamling 2018 

 

Dagsorden for generalforsamling, lørdag den 24. februar 2018 kl 10.00


1. Valg af dirigent.
2. Præsidentens beretning.
3. Foreningens regnskab for år 2017 til godkendelse.
4. Foreningens budget for år 2018 til orientering
5. Fastsættelse af næste års kontingent (2019)
* Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 250,00.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
Lige år
Præsident Keller Nielsen modtager genvalg
Sekretær Finn Lyster modtager genvalg
1 medlem (Freddy Ørnskov) modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant Niels Krab modtager genvalg
2. suppleant Helmer Knudsen modtager genvalg
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisor Karl Gustav Putz modtager genvalg
Revisor Børge Otte modtager genvalg
Revisorsuppleant Knud Hansen modtager genvalg
10. Valg af fanebærer og reservefanebærer.
Fanebærer Hovedfanen/Anton Petersen modtager genvalg
Reservefanebærer Hovedfanen/Finn Lyster modtager genvalg
11. Eventuelt.
Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.
Valgene under punkt 8, 9 og 10 gælder for 1 år.