Foreningens historie i korte træk

Foreningen blev oprettet den 14. februar 1915 på Kronborg, hvor Regimentet var garnisoneret. året efter i marts 1916, startede foreningen bladet Kronborg, som i 1970 ændrede navn til Slesvigeren.
De første år var foreningen hjemmehørende i Københavns garnison.

I 1923 flyttede regimentet, som dengang hed 2. Regiment, til Sønderjylland, hvor det blev garnisoneret i Sønderborg og Haderslev. Foreningen flyttede naturligt med til denne landsdel.

I dag har vi en kontaktflade over det ganske land, med kontaktpersoner på Sjælland, Fyn, Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Haderslev og Sønderborg.

Desuden findes der en Veteranafdeling for de soldater , som kæmpede for Danmark den 9. april 1940.
Veteranerne mødes hvert år på Haderslev Kaserne den 8. og 9. april til årsmøde og mindesammenkomst.

Foreningen er medlem af Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) og ligeledes af Samvirkerne/kontaktudvalg i forskellige byer, hvorved vi kan udbyde et ekstra antal aktiviteter.

Hvert år i Maj måned afholder foreningen jubilarstævne på Haderslev kaserne for alle soldater indkaldt i samme år. Man er Jubilar hvert femte år efter indkaldelsen. (eks. indkaldt 1961 - jubilar 1966).

Hvad gør soldaterforeningen for dig?
Den arrangerer:
Jubilarstævner
Foredrag
Udflugter m.m.

Hvordan holder vi forbindelse med hinanden?

Det sker gennem bladet SLESVIGEREN der udgives i samarbejde med Haderslev Garnison. Bladet udkommer 5 gange årligt.

Foreningen har for nuværende i alt 525 medlemmer.

Dette er i korte træk en beskrivelse af vor forening og dens aktiviteter. Skulle der efter løsning af ovenstående være gamle eller yngre Slesvigere, som ikke er medlemmer, men som har lyst til at være med i fællesskabet, så se venligst nedenstående mulighed.

Hvordan bliver man medlem?

Ved at kontakte en fra FU eller ringe til Helge Moosmann på tlf.21499305