Hjem > For 20 år siden

For 20 år siden

 

:

Sorgens dag på kasernen den 2. oktober 2000 – men det blev heldigvis godt alligevel

 

Af Keller Nielsen

 

Regnen silede ned, så en mere grå ramme om en trist begivenhed kunne man ikke få.

Den 2. oktober 2000 fejrede Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne regimentets 222-års fødselsdag, den sidste af slagsen, inden regimentet til nytår skulle sammenlægges med Prinsens Livregiment i Skive.

Regimentschef, oberst Per Hvidberg, slog den trykkede stemning an, da han indledte sin tale ved paraden.

- Der er vel ingen, der er i tvivl om, at det er en sorgens dag for alle, der er eller har været knyttet til Slesvigske Fodregiment, sagde oberst Hvidberg.

Han ridsede den forgæves kamp for regimentets overlevelse i Haderslev op. Roste alle initiativer i Haderslev og Sønderjylland for at bevare regimentet, selv om slaget på argumenter altså ikke førte til noget.

Også personalet og soldaterne på kasernen fik ros af chefen, ligesom den udsendte enhed fra regimentet i Bosnien blev prist af obersten.

 

Traditioner

Da Per Hvidberg trådte ind på paradepladsen, spillede musikkorpset regimentsmarchen »Prinsen af Hessens March«. For sidste gang blev marchen spillet til en fødselsdagsparade.

Og da paraden sluttede, blev fanen rullet sammen for sidste gang under en parade, og måske ville en menig soldat aldrig mere se denne fane blive rullet ud igen.

Så det var i sandhed en bevægende oplevelse for tilskuerne, som alle havde en tilknytning til kasernen.

Stemningen blev lidt mere munter, da musikkorpset efter paraden gav en lille koncert i gymnastiksalen. Musikerne spillede en håndfuld numre fra det seneste års repertoire.

 

Hurra for ånden

Fødselsdagen sluttede med en vel besøgt reception, hvor regimentschef Per Hvidberg endnu engang beklagede regimentets flytning. Men det forhindrede ham ikke i at bede forsamlingen udbringe et leve for regimentet - eller rettere sagt for den ånd, som havde præget Slesvigske Fodregiments tilstedeværelse i Haderslev. Han håbede, at den ånd ville overleve de nye tider i mange år.

Det var forsamlingen enig i, og det trefoldige hurra rungede kraftigt og smukt i Gottorpsalen.

 

Hvad der skete siden

11 dage efter markeringen af regimentets fødselsdag fyldte oberst Per Hvidberg 60 år den 13. oktober 2000, og med månedens udgang gik han på pension. Regimentets lukning markerede for ham enden på en lang og fortjenstfuld karriere i Forsvaret. Ingen ønsker sig en sådan afslutning på tjenesten, og ingen har fortjent det. Man kan kun forestille sig, hvorledes det har påvirket Per Hvidberg.

Per Hvidberg har i alle årene fulgt garnisonens udvikling og har sat stor pris på, at vor soldaterforening har holdt liv i mindet om regimentet og markeret regimentets mærkedage. I årene, der fulgte, kunne musikkorpset fortsat bære navnet ”Slesvigske”, og regimentsbladet ”Slesvigeren” har været udgivet uafbrudt til dato. Ånden, som Per Hvidberg beskrev og hyldede i oktober 2000, har således hvilet over garnison, by og landsdel i alle årene efter. Det var derfor naturligvis en stor glæde for os alle – og især for Per Hvidberg – da regimentet genopstod i 2019 som en del af det indeværende forsvarsforlig. Det havde vist kun de største optimister turdet håbe på.

Den 13. oktober i år kunne Per Hvidberg og Karen Margrethe fejre Pers 80-års fødselsdag på Trelde Næsvej i bevidstheden om, at deres ønske var sket fyldest, og at den slesvigske ånd havde sejret. Hjerteligt tillykke med fødselsdagen med de bedste ønsker om mange gode år på Trelde Næsvej.

9