Hjem > Et fyrtårn er slukketEt fyrtårn er slukket

 

Ib Johan Snoer er gået til Ryes Brigade

                                                                                                

Af Keller Nielsen

Kære soldaterkammerater,
Vor mangeårige kammerat og æresmedlem af soldaterforeningen, glarmester Ib Johan Snoer, er gået til Ryes Brigade.
Ib døde den 27. december, 92 år. Familien havde holdt jul på Rømø. Men efter hjemkomst følte Ib sig sløj, og han døde i hjemmet i Rødvig uden forudgående alvorlig sygdom. Ib blev bisat fra Grundtvigs Kirke på Bispebjerg den 13. januar. Vores regimentschef og regimentsbefalingsmand deltog, ligesom vi deltog med en delegation fra soldaterforeningen med to faner. Der var flere faner til stede, og da Grundtvigs Kirke er stor, tillod det også en større deltagelse i bisættelsen end normalt i disse tider.
Ib har været præsident for soldaterforeningen, og han og Inger har trofast deltaget i og bakket op om alt, hvad der har med regimentet og Haderslev garnison at gøre. De har virket utrættelige i deres hengivne opmærksomhed over for regimentet og garnisonen, herunder gennem deltagelse i officersforeningens aktiviteter. Ib har været ankermanden for vores forening på Sjælland i mere end menneskealder, og han har sikret vores forbindelse til og deltagelse i Forsvarets Dag på Kronborg i erindring om, at det er et arrangement, som oprindeligt er startet og genoptaget af vores soldaterforening.

Ib har gennem de mange år ved regimentet som reserveofficer, og herunder en udsendelse som FN-observatør, været en kilde til inspiration for alle, som har haft med ham at gøre. En mere hengiven, dedikeret og trofast soldat findes ikke. Ib og Inger donerede også et beløb til istandsættelsen af kalkmalerierne over de faldne fra 9. april 1940 i kaserneporten.

Vi vil mindes de mange gode stunder med Ib, som regel med Inger ved hans side. Vi vil savne hans lune og gode historier, og vi vil savne hans særlige, finurlige udgave af det danske sprog; det være sig i tale eller på skrift. Og vi vil tænke på Inger og Ibs familie i denne svære tid.

 

Æret være Ib Snoers minde