Hjem > Dybbøldagen 2020

Dybbøldagen 2020

 

Indbydelse af faner og flag til Dybbøldagen 2020
Hærhjemmeværnsdistriktet og Dybbøl Mølle har hermed den glæde at kunne indbyde fanekommandoer fra hele landet til at deltage i hele eller dele af de traditionelle mindehøjtideligheder lørdag den 18. april 2020 i anledning af 100-årsdagen for den danske tradition på Dybbøl Banke den 18. april samt i anledning af 100-året for soldaterforeningernes oprettelse af Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle.
 
Det samlede fælles program for dagen er således: Kl. 10.00 Kranselægning ved fællesgravene på Dybbøl Banke. - Forsvarschefen taler og lægger krans. - Repræsentant fra den tyske ambassade taler og lægger krans. - Dansk og tyske æreskommandoer deltager. - Jydske Landsoldater deltager. - Fanekommandoer fra hele landet deltager. - Slesvigske Musikkorps deltager. Kl. 11.00-12.00 Markering af 100-året for oprettelsen af DSI Dybbøl Mølle.   - Underholdning ved Slesvigske Musikkorps. - Velkomst ved formanden for DSI Dybbøl Mølle.  - Tale ved præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsråd.  - Tale ved Bertel Haarder og åbning af udstilling i Dybbøl Mølle.   - Særlige inviterede gæster deltager. Kl. 12.30-14.00 Spisning af gullaschsuppe samt underholdning i Frihedshallen. - Velkomst ved chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris. - Deltagelse af danske og tyske foreninger samt fanekommandoer. - Deltagelse af bestyrelsen for DSI Dybbøl Mølle og gæster. - Underholdning ved Hjemmeværnets Musikkorps Syd med kor. Kl. 19.00 Mindegudstjeneste i St. Marie kirke. Med dansk feltpræst og tysk præst fra menigheden samt deltagelse af Slesvigske Musikkorps. Kl. 20.30-22.30 Mindesammenkomst i Frihedshallen.   - Tale (15 min.) ved Bertel Haarder (MF)  - Underholdning ved Sønderjysk Pigekor (15 min.).   - Underholdning ved Slesvigske Musikkorps (30 min.)  - Fællessange og kaffebord (Der opkræves 70 kr. for kaffe med brød)  - Afslutning ved distriktschefen, oberstløjtnant Claus Klaris.  - Programmet slutter med Retræten ved Slesvigske Musikkorps.   Venligst send tilmelding med antal deltagere i de enkelte dele ved mail: mjprasmussen6@gmail.com   Tilmelding senest 1. april 2020.
 
E.B.
 
Jens Peter Rasmussen Specialist i Hjemmeværnet og Formand for Dybbøl Mølle
Hærhjemmeværnsdistrikt