Dybbøl Mølle

Ønske om Dybbøl Mølle permanent på Finansloven for at tilsikre bevaring og vedligehold

 

Af Keller Nielsen

 

Dybbøl Mølle har gennemgået en omfattende renovering som en del af klargøringen til markeringerne i anledning af 100-året for Genforeningen. Denne renovering blev især muliggjort på grund af møllens optagelse på Finansloven for 2019, hvor det samlede tilskud fra staten blev 3 mio. kr.

Imidlertid er der et fortsat ønske om at blive tilgodeset årligt på Finansloven med et beløb på 400.000 kr., da møllen ikke selv genererer indtægter til at holde møllen i en ordentlig stand.

Dybbøl Mølle og Historiecentret er i øvrigt kommet gennem sæsonen 2020 med skindet på næsen. Den voldsomme tilstrømning af besøgende fra åbningen i juni og henover sommeren har gjort, at begge institutioner kommer økonomisk godt gennem 2020 – trods Corona – under forudsætning af kompensation for halvering af entreindtægter som besluttet af regeringen.

 

Baggrund

Dybbøl Mølle har historisk klaret sig selv gennem mølledrift og private donationer. Da møllen i dag kun genererer beskedne indtægter gennem entrébetaling fra besøgende gæster samt et årligt tilskud fra Sønderborg Kommune, har det ikke været muligt at holde møllen i en stand, som det må forventes af et af Danmarks mest markante nationale symboler. Det var derfor særdeles glædeligt, at det for første gang i møllens historie lykkedes at modtage statslige midler gennem optagelse på Finansloven for 2019, hvilket muliggjorde en helt nødvendig, omfattende renovering af møllen. Dette løser imidlertid ikke møllens tilbagevendende problem: at sikre en ordentlig kontinuerlig vedligeholdelse af møllen. Det er derfor et udtalt ønske, at Dybbøl Mølle optages årligt på Finansloven med et beløb, der kan bidrage til at sikre, at møllen ikke igen henfalder og medfører behov for nye større samlede renoveringer, der vil være økonomisk ganske uoverkommelige for Dybbøl Mølle.

 

Samlet årligt vedligeholdsbehov

Med hensætning og vedligehold af mølle, møllebygninger og monumentpark er det samlede årlige behov beregnet til kr. 500.000. Fraregnet tilskud fra Sønderborg Kommune og Dybbøl Mølles vedligeholdelsesfond er behovet kr. 400.000, hvilket beløb ønskes afsat årligt på Finansloven i fremtiden.

 

Kulturministerens svar i januar 2020

Efter et foretræde for Folketingets Kulturudvalg i december 2019 rejste udvalget sagen for Kulturminister Joy Mogensen, som svarede: ”Hvor vidt der på sigt skal bevilges penge til den løbende vedligeholdelse af Dybbøl Mølle, vil være et spørgsmål om prioritering af det samlede kulturområde, hvilket sker i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021.”

 

Socialdemokratisk kulturordfører bakker op

Jf. et interview i Jydske Vestkysten den 5.12. 2019 udtaler Socialdemokratiets kulturordfører, Jan Johansen, at han vil arbejde for, at Dybbøl Mølle kommer på Finansloven for 2021. ”Dybbøl Mølle skal vi bevare. Hver gang vi giver dem nogle penge, så lader vi møllen forfalde og giver den så mange penge igen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Vi skal holde den bedre ved lige ved at optage den på Finansloven. De har bedt om 400.000 kroner om året for at holde den i topform. Min fornemmelse er, at vi kan blive enige om det bredt blandt partierne. Det handler om vores kulturarv, siger Jan Johansen.”

Finansloven 2021

I skrivende stund forhandles der Finanslov på Christiansborg. Mange gode kræfter arbejder for, at det lykkes at få Dybbøl Mølle optaget årligt på Finansloven. Lad os håbe, at det lykkes, så møllen kan fremstå præsentabelt uanset tidspunkt, og at staten påtager sig ansvaret for et af landets mest markante monumenter. Andet forekommer urimeligt og egentlig også uværdigt.